ตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โดยให้นักเรียนมาเรียนพร้อมกันทุกระดับชั้น

ในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2563

ประกาศ – โรงเรียนหัวหินวิทยาลัยทดลองเปิดเรียน 100% ตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 😷โดยให้นักเรียนมาเรียนพร้อมกันทุกระดับชั้นในวันพฤหัสที่ 13 ส.ค. 63

โพสต์โดย โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย OFFICIAL เมื่อ วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2020
Share With: