โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

บทเพลงน้ำเงิน – ขาว
โดยครู นักเรียนแผนกศิลป์ดนตรี นักเรียนและศิษย์เก่าวงโยธวาทิตและวงสตริงออร์เคสตรา


ประกาศ
รายชื่อนักเรียน ที่ผ่านการประเมินเพื่อเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศ
รายชื่อนักเรียน ที่ผ่านการประเมินเพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประจำปีการศึกษา 2564


ประกาศ
รายชื่อนักเรียน ที่ผ่านการประเมินเพื่อเข้าเรียนชั้นอนุบาล 1 ประจำปีการศึกษา 2564


แบบสำรวจการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงของนักเรียนหัวหินวิทยาลัย

คลิกที่นี่ / Click Here

ประกาศโรงเรียนเรียนหัวหินวิทยาลัย วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2563
มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19


ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย
เรื่อง ลดค่าธรรมเนียม และ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563


ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย
ค่าธรรมเนียมการศึกษา และ ช่องทางชำระเงิน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563


ประกาศ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและอื่น ๆ
ปีการศึกษา 2563

ประกาศ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย
การดำเนินการให้เงินอุดหนุน
ปีการศึกษา 2563