โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย


ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564


ผู้ปกครองสามารถเข้าไปดูผลการเรียนของนักเรียนได้ตามลิงก์ที่แนบมานี้
โดยกรอกรหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก และเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
เมื่อเข้าสู่ระบบได้แล้ว คลิกเลือกผลการเรียน 2563/2564 แถบซ้ายมือ
และกดเลือกแสดงผลการเรียนประถมหรือมัธยม ตามระดับชั้นที่เรียนอยู่
เสร็จแล้วระบบจะโชว์ผลการเรียนออกมาเป็นไฟล์ PDF

http://mis.hv.ac.th/studentcenter/jsp/admin/mainMenu.jsp