โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564


ผู้ปกครองสามารถเข้าไปดูผลการเรียนของนักเรียนได้ตามลิงก์ที่แนบมานี้
โดยกรอกรหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก และเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
เมื่อเข้าสู่ระบบได้แล้ว คลิกเลือกผลการเรียน 2563/2564 แถบซ้ายมือ
และกดเลือกแสดงผลการเรียนประถมหรือมัธยม ตามระดับชั้นที่เรียนอยู่
เสร็จแล้วระบบจะโชว์ผลการเรียนออกมาเป็นไฟล์ PDF

http://mis.hv.ac.th/studentcenter/jsp/admin/mainMenu.jsp


แบบฟอร์มรายงานการฉีดวัคซีนของนักเรียน คลิก/Clickแนวทางการให้วัคซีนไฟเซอร์ สำหรับนักเรียน นักศึกษา อายุ 12 ปีขึ้นไป

โดยทีม Planning EOC เขตสุขภาพที่ 5
(4 ตุลาคม 2564)