โรงเรียนหัวหินวิทยาลัยFacebook Page โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย OFFICIAL

โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย OFFICIAL added 42 new photos.

44 minutes 23 seconds ago

บรรยากาศกีฬาภายในหัวหินวิทยาลัยวันที่ 18 ส.ค. 65

โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย OFFICIAL

23 hours 53 minutes ago

เตรียมพบกับ การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565
Huahinvitthayalai Sports Day 2022
18-19 สิงหาคม 2565
มาร่วมลุ้นและเป็นกำลังใจให้นักกีฬาของพวกเรากันค่ะ 🥳✨🏆

โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย OFFICIAL

1 day 1 hour ago

วันที่ 17 ส.ค. 65 คุณพ่อสมโรจน์ ไชยชนะ อธิการและผู้อำนวยการโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ให้เกียรติมอบรางวัลแก่นักเรียนที่ไปร่วมแข่งขันมหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 37 พัทลุงเกมส์ และ การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2565 รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

🏆มหกรรมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 พัทลุงเกมส์ 🏆
1. กีฬาปันจักสีลัต✨
🎖รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง ประเภท ต่อสู้หญิง รุ่น b 43-47 kg. และถ้วยนักกีฬายอดเยี่ยมหญิง นางสาวณฐนนท เมืองจันทบุรี
🎖รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง ประเภทต่อสู้ชาย รุ่น J 75-79 kg. นายภูมิรพี เมืองจันทบุรี
🎖รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญเงิน ประเภท เดี่ยวลีลาชาย นายวุฒิภัทร คล๊าก
🎖รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทองแดง ต่อสู้หญิง รุ่น H 67-71 kg. นางสาวณัฐณิชา ฉลาดเลิศ
2. กีฬาเทควันโด✨
🎖รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง รุ่น 12-14 ปี ชาย น้ำหนักไม่เกิน 37 Kg. ด.ช.ฟาริด ตะกรุดนาค
🎖รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญเงิน รุ่น 15-17 ปี หญิง น้ำหนักไม่เกิน 44 Kg. ด.ญ.บุญญิสา เผ่าเจริญ
🎖รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทองแดง รุ่น 12-14 ปี น้ำหนักไม่เกิน 41 Kg. ด.ญ.ธัญชนก แนวเถื่อน
🎖รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 เหรียญทองแดง รุ่น 15-17 ปี ชาย น้ำหนักไม่เกิน 69 Kg. นายธนภัทร ป้อมใหญ่
3. กีฬายูยิตสู✨
🎖รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญเงิน ประเภท DUO ชาย ด.ช.ร่มธรรม ภุมรินทร์ และ ด.ช.วรวิช กนกรัตนนุกูล
🎖รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน ประเภท DUO MIX ด.ช.ปุณณพัฒน์ ส่งสิงห์

🏆การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2565 รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 🏆
1. กีฬาเปตอง ✨
🎖รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทชายเดี่ยว นายรณชัย สาลี
🎖รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทหญิงคู่ ด.ญ.รินรดา คุณศักดิ์ และ น.ส.เบญจวรรณ ตั๊งถาวรการ
🎖รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภททีมชาย นายณรงค์วิทย์ เหมือนอ่วม, นายกสิเดช เส็งหนู และด.ช.วชิรพล ผุพันธ์
🎖รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทคู่ผสม ด.ช.ธีธัช คงสวัสดิ์ และ น.ส.ณัชชา แย้มโสภี
🎖รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทหญิงเดี่ยว ด.ญ.ญาณิศา ใหญ่ประเสริฐ
2. กีฬาเทเบิลเทนนิส✨
🎖รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทชายเดี่ยว นายวรเศรษฐ โรจบวรวิทยา
🎖รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทชายคู่ นายวรเศรษฐ โรจบวรวิทยา และ นายธนนันท์ ชูวงษ์
3. กีฬาแบดมินตัน✨
🎖รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทชายเดี่ยว นายศิรวิชญ สุขสมัย
🎖รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทหญิงเดี่ยว นางสาวแพรพลอย ทุมแต้ม
🎖รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทคู่ผสม นายศิรวิชญ สุขสมัย และ นางสาววราพร จันทร์ศรี
4. กีฬาบาสเก็ตบอล✨
🎖รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภท 3x3 หญิง น.ส.ลัชชา ขุนประเสริฐ, น.ส.อัยริณ ตันติวัชรกุลธร และ น.ส.สุรัชตญา ผิวงาม
🎖รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภท 3x3 ชาย นายวีรภัทร เปรื่องปราชญ์, นายศิรวิชญ์ ซูประโคน, นายณัฐพล ขึ้นนกขุ้ม และ นายอเล็กซอง ตะวัน ราซิน
🎖รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภททีมชาย นายภูริภัทร ยาไชย, นายภูริเดช ตะโกมา, นายปราบศัตรู เพ็งกลาง, นายฟ้าชฎาวีย์ รชตธนพิพัฒน์, นายอรรถนนท์ บุญเพิ่ม, นายธนภัทร ศักดิ์เสือ, นายชัยวัฒน์ วิมูลอาจ, นายสืบสกุล เทียมทัด, นายณัฐยศ เอี่ยวประเสริฐ, นายวรเชษฐ์ ออมสิน และ นายนภัสกร ศักดิ์เสือ

โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย OFFICIAL

1 day 6 hours ago

วันที่ 16 ส.ค. 65 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัยร่วมกับโรงพยาบาลหัวหิน จัดกิจกรรม “ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง” ขึ้น โดยมีตัวแทนนักเรียนระดับชั้นม.1 เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมเทเรซาฮอล์