การแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน
(รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด)

วันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2565

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนรักษ์วิทยา

และ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 ณโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

Share With: