ประชาสัมพันธ์

เรื่อง กำหนดการรับเงินช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาจำนวน 2,000 บาท

และการรับเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี (ค่าเครื่องแบบ)

โรงเรียนหัวหินวิทยาลัยจะดำเนินการแจกเงินที่ได้รับจากรัฐบาลให้แก่ผู้ปกครองในวันที่ 8-9 กันยายน 2564
โดยแบ่งเป็นระดับชั้นตามวัน เวลา และ สถานที่ ดังภาพที่แนบมาในด้านล่าง


*ขอให้ผู้ปกครองเตรียมเอกสารมาให้พร้อม เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการรับเงิน
และขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 สวมหน้ากากอนามัยและรักษาระยะห่าง

**สำหรับผู้ปกครองที่มีบุตรหลานตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป แล้วรับเงินคนละวัน
ให้ผู้ปกครองมารับพร้อมกันได้ในวันที่ 9 กันยายน
โดยรับเงินของหลานที่รับของวันที่ 8 กันยายน ที่แผนกการเงิน

หากท่านใดมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่ 032-511233
จันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00-15.00 น.

*เพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 บริเวณหน้าอาคารซาวีโอ

Share With: