HomeNEWS

Huahin Vitthayalai

HV RoboClub

news

ประกาศวันใส่ชุดไปรเวท

78089362 2690183827669192 6323720348378333184 o 

ประกาศวันใส่ชุดไปรเวทประจำเดือนพ.ย.และธ.ค. 2562

เดือนพฤศจิกายน แต่งกายชุดไปรเวทในวันอังคารที่ 26 พ.ย. 62

เดือนธันวาคม แต่งกายชุดไปรเวทในวันอังคารที่ 24 ธ.ค. 62 ซึ่งตรงกับวันฉลองคริสต์มาสภายในนักเรียนและครู จึงกำหนดธีมการแต่งตัวเป็นธีมคริสต์มาสเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศการเฉลิมฉลอง

ขอแสดงความยินดี

75033714 557869641708452 3042480924689170432 n
 
 

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวศิลป์ศุภา โค้วบุญญะราศรี นักเรียนโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยชั้น ม.3/3 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศฝ่ายหญิง Young Woman of the Future Thailand 2019

 
 
 

ประชุมผู้ปกครองและประกาศผลสอบ

74569632 2647652705255638 7850348894440390656 o   

วันที่ 2 พ.ย. 2562 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัยจัดการประชุมสามัญของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยขึ้น และจบจากการประชุมเป็นการรับผลการเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ของนักเรียน

ภาพกิจกรรม

สัปดาห์ห้องสมุด

 76171655 2629145370480774 6746119090470912000 n  

วันที่ 2 กับกิจกรรมสร้างงานศิลปะภาพพิมพ์จากโฟม มีนักเรียนให้ความสนใจจำนวนมาก แต่ละคนได้แสดงความสามารถการวาดได้สวยงามมากยังมีกิจกรรมอีกมาร่วมสนุกได้ที่ห้องมหาสมุทร

ภาพกิจกรรม

บริจาคให้กับผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดยโสธร

75279388 2665421176812124 7162331881361375232 o 

โรงเรียนหัวหินวิทยาลัยได้นำเงินที่นักเรียน,ผู้ปกครองและครู ร่วมกันบริจาค ไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดยโสธร

ภาพกิจกรรม

ประกาศวันใส่ชุดไปรเวท

60643766 2335209809833264 6174151574038773760 o 

           ประกาศวันใส่ชุดไปรเวท -เนื่องด้วยทางโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยจะจัดให้นักเรียนทุกระดับชั้นใส่ชุดไปรเวททุกวันสิ้นเดือนเพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณพ่อบอสโกจึงขอประกาศวันที่จะให้นักเรียนใส่ชุดไปรเวทมาโรงเรียนดังในภาพนี้

         ปล.อาจมีการเปลี่ยนแปลงวันได้ตามความเหมาะสมและทางเพจจะทำการชี้แจงเรื่องชุดที่ให้นักเรียนใส่มาได้เร็วๆนี้

ผลการแข่งขันทางทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน

   0016

ผลการแข่งขันทางทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ระดับภาค โรงเรียนหัวหินวิทยาลัยส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันและได้รางวัลดังนี้

ระดับมัธยม

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

 1. รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.1-3 ด.ช.รัชชานนท์ ปิยะรุจิรเวช ฝึกสอนโดย คุณครูณัฐภูมิ เลิศวิทยาวิวัฒน์
 2. รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัยอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-3 นางสาวกชพร ธีระเดชานนท์ ฝึกสอนโดย คุณครูณัฐภูมิ เลิศวิทยาวิวัฒน์

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

 1. รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันแสดงทางวิทยาศาสตร์  ประเภททีม ม.1-3 ด.ญ.ธีมาพร สุขหอม ด.ญ.กันติชา แสงเดือน ด.ญ.ประภารัตน์ ทองมาก ฝึกสอนโดย คุณครูสุธิษา พึ่งสวัสดิ์

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

 1. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน spelling bee หลักสูตรสามัญ ระดับชั้น ม.1-3

นายวรินทร ไชยเสริฐ

ฝึกสอนโดย คุณครูณรัณธญาณ์ อณัณณภัทรกรณ์

 1. รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน impromptu speech หลักสูตรสามัญ ระดับชั้น ม.1-3 นางสาวอริสา ธรเสนา ฝึกสอนโดย คุณครูเอกชัย ปานผา
 2. รางวัลเหรียญทอง อันดับ 2 การแข่งขัน spelling bee หลักสูตรพิเศษ ระดับชั้น ม.1-3 ด.ญ.กัญญานัฏ ภมรสูตร ฝึกสอนโดย คุณครูพิมพ์พลอย ห่อตระกูล
 3. เหรียญเงิน การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ ภาษาจีน หลักสูตรสามัญ ประเภททีม ม.1-3 นางสาววิลาสินี ทรัพย์ประเสริฐ นางสาววรดา พันธ์พงค์ ฝึกสอนโดย คุณครูตีรณา เพ็งเกษม
 4. เหรียญเงิน การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ หลักสูตรพิเศษ ประเภททีม ม.1-3 ด.ช.ก้วน ตง จู ด.ญ.แจซมิน ศรีบริบูรณ์ ซานโต้ช ฝึกสอนโดย Ms.Zhou Chen

กลุ่มสาระดนตรีและศิลปะ

 1. รางวัลเหรียญทองการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ชาย ระดับชั้น ม.1-3 ด.ช.ณัฐดนัย ศิริเวช ฝึกสอนโดย คุณครูวรดร พิณทอง
 2. รางวัลเหรียญทองอันดับ 2 การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง ระดับชั้น ม.1-3 ด.ญ.มณีกานต์ คาวตัน ฝึกสอนโดย คุณครูวรดร พิณทอง
 3. รางวัลเหรียญทองแดง การร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ระดับชั้น ม.1-3 ด.ช.วายุ ชะนะมินทร์ ฝึกสอนโดย คุณครูวรดร พิณทอง
 4. รางวัลเหรียญเงิน การร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ระดับชั้น ม.1-3 ด.ญ.ณัฐิดา ฉินทกานันท์ ฝึกสอนโดย คุณครูวรดร พิณทอง

กลุ่มสาระภาษาไทย

 1. รางวัลเหรียญทอง การท่องอสขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ม.1-3 ด.ญ.ศิริณศรา วรรัตนพิศุทธิ์ ฝึกสอนโดย คุณครูกนกวรรณ แซ่กอ
 2. รางวัลเหรียญทอง อันดับ 1 คัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ม.1-3 ด.ญ.ชนากานต์ วงษ์สงฆ์ ฝึกสอนโดย คุณครูวิมพ์วิภา ขำขม

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 1. รางวัลเหรียญเงิน การทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภททีม ม.1-3 ด.ญ.ภอภิมภ์ ลิ้มตระกูล ด.ญ.อภิสรา รัตนะวัน และ ด.ญ.ปัญจรัศม์ ปัญจะ ฝึกสอนโดย คุณครูวิมพ์วิภา ขำขม

กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ

 1. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันโครงงานคุณธรรม ประเภททีม ม.1-3 ด.ญ.ภัณฑิรา บุญก่อเกื้อ ด.ญ.นิกษ์นิภา พึ่งเนียม ด.ญ.นรีกานต์ เปี่ยมทวี ด.ญ.ลลิตา เศรษฐ์ศุภเลิศ ฝึกสอนโดย คุณครูสุวีรา คงเมือง
 2. รางวัลเหรียญทอง การสวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย) ประเภททีมม.1-3 ด.ญ.กะรัต นุฤทธิ์มนตรี ด.ญ.ปัณฑิตา ภุมรินทร์ ด.ญ.บุญยวีร์ เสือนาค ด.ญ.เข็มจุฑา เหลี่ยมไตร ด.ญ.สหฤทัย สุริโย ด.ญ.สาธิกา ทรัพย์มา ด.ญ.เบญจวรรณ ตั๊งถาวรการ ฝึกสอนโดย คุณครูธนขวัญ โชติเรืองนภา

กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ

 1. รางวัลเหรียญทองการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ประเภททีม ม.1-2 ด.ญ.อัญชิสา นาคประสูตร ด.ญ.ศรินยา พ่วงเฟื่อง ด.ญ.ปาริฉัตร พันธ์ผูก ฝึกสอนโดยคุณครูศศิธร พ่วงมีชัย

ระดับประถม

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

 1. รางวัลชมเชย การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.1-3 ด.ญ.ปุณยวีร์ ทองทักษิณ ฝึกสอนโดย คุณครูสรัญธร อินทร์งาม
 2. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.1-3 ด.ช.ฐปนวัฒน์ ปิยะรุจิรเวช ฝึกสอนโดย คุณครูสุชาดา ชะนะหมัด

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

 1. รางวัลเหรียญเงิน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ ประเภททีม ป.4-6 ด.ญ.อัจฉริยา จันทรารัศมี ด.ญ.นัชชา เอกเพชร ด.ญ.นริศรา ฉายหุ่น ฝึกสอนโดย คุณครูพรทิพ ผอมคง คุณครูนันทนา จิรภัทรธนะโชติ

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

 1. รางวัลเหรียญทองอันดับ 3 การแข่งขัน impromptu speech หลักสูตรพิเศษ ระดับชั้น ป.1-3 ด.ญ.ปารมิตา โรส โตเสริมกิจ ฝึกสอนโดย Ms.Imelda Agnapan Baduria
 2. รางวัลเหรียญทองอันดับ 1 การแข่งขัน spelling bee หลักสูตรพิเศษ ระดับชั้น ป.4-6 ด.ญ.เอมมิลี ซิลเวีย นฤภร เจมส์ ฝึกสอนโดย คุณครูศศิโฉม รักขม
 3. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน story telling หลักสูตรพิเศษ ระดับชั้น ป.4-6 ด.ญ.อภิษฎา ทิมวัฒน์ ฝึกสอนโดย Mr.Alfredo JR. Bagapuro Morales

กลุ่มสาระศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์

 1. รางวัลเหรียญทองอันดับ 3 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ป.1-3 ด.ช.อินทัช นทีปราการ ฝึกสอนโดย คุณครูรัตติญา วงศ์สวัสดิ์
 2. รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง ระดับชั้น ป.1-6 ด.ญ.นันท์นภัส วิชชุกูล ฝึกสอนโดย คุณครูศิริศักดิ์ เกตุย้อย และ คุณครูพิษณุ กุลภัทรสกุล
 3. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภททีม ป.1-6 ด.ช.พิชญุตม์ หุ่นงาม ด.ช.สุประดิษฐ์ อ่วมเสงี่ยม ด.ช.สุภกร พ่วงพี ด.ช.ศิรวิชญ์ สุขสมัย ด.ช.นราวิชญ์ บุญให้ ด.ญ.ปิยนันท์ ดีแก้ว ด.ญ.ณัฏฐ์วรันธร ทองเนียม ด.ญ.ภิญญาพัชญ์ แสนสุข ด.ญ.ณัฐกานต์ จันทร์พรม ด.ญ.ศิริชญาภรณ์ เรือนชุ่มเชย ฝึกสอนโดย คุณครูสุภัชชา คีรีนิล และ คุณครูชุติมา อยู่ยั่งยืน

ระดับปฐมวัย

 1. รางวัลเหรียญทองการปั้นดินน้ำมัน ประเภททีม อ.1-3 ด.ช.อคิระ ชัยยะศิริสุวรรณ ด.ช.กฤษณพล จิรัฐติศักดิ์ ด.ญ.ชวัลญา บุญไพโรจน์ ฝึกสอนโดย คุณครูปิยลักษณ์ พินิจภารการณ์

ภาพกิจกรรม

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมาคมห้องสมุดฯดูงานห้องสมุดห.ว.

51396408 2166590083361905 1793226838391128064 o 

             วันที่ 29 ม.ค. 62 ตัวแทนสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยและผู้เชี่ยวชาญด้านห้องสมุดโรงเรียนของประเทศญี่ปุ่น เดินทางมาศึกษาดูงานห้องสมุดของโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยและให้คำปรึกษาในการพัฒนาห้องสมุดของโรงเรียน โดยมีบาทหลวงสมโรจน์ ไชยชนะ อธิการและผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้ให้การต้อนรับ

ภาพกิจกรรม

งานวันคริสต์มาสปี 61

48384080 2187769731463017 5815495450903445504 n 

               งานนี้เป็นงานประจำปีที่ทางโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยได้จัดขึ้นเพื่อให้เด็กนักเรียนได้ทำซุ้มเล่นเกมต่างๆและมีการประกวดต่างๆในทุกระดับชั้น เนื่องในวันคริสต์มาสที่จะถึง ทางโรงเรียนจะจัดก่อนทุกปีก่อนปิดการเรียนในช่วงเทศกาลนี้ ซึ่งหลักๆที่เป็นจุดเด่นสำหรับงานก็คือซุ้มสอยดาวเพื่อลุ้นรับของรางวัลมากมายและซุ้มเกมของเด็กนักเรียนเพื่อนำไปแลกรับของรางวัลต่างๆ และยังมีโซนของกินอีกมากมาย

ภาพกิจกรรม

 

วันเด็กแห่งชาติ ปีการศึกษา 2561

 49705022 1656489857831176 5176554903107010560 o

            ในวันศุกร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562 ทางสภานักเรียนโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยได้นำตัวแทนนักเรียนและคณะครูเลี้ยงอาหารมื้อเย็นพร้อมส่งมอบเงินบริจาคและสิ่งของเครื่องใช้ ให้เด็กกำพร้าที่มูลนิธิบ้านเมตตา อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมียอดบริจาคเป็นจำนวนเงิน 21,400 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยสภานักเรียนโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ได้มีการเล่นดนตรีเพื่อขอรับเงินสมทบทุนให้เด็กกำพร้าที่มูลนิธิบ้านเมตตา อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อช่วยเหลือและส่งมอบความสุขในวันเด็กแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ทางสภานักเรียนโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยก็ต้องขอขอบคุณคณะผู้ใหญ่ คณะครู ผู้ปกครองของนักเรียนและนักเรียนโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีและร่วมกันเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ในวันเด็กแห่งชาตินี้ สุดท้ายนี้พี่สภาก็ต้องขอบอกว่า " ขอให้มีความสุขในวันเด็กแห่งชาติ "

ภาพกิจกรรม

 
 
 
 
 

กิจกรรมเทิดพระเกียรติ 4 ธันวา

47572854 2087293857958195 4078616131009511424 o 

             วันที่ 4 ธ.ค. 61 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัยจัดงานเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยมีการกล่าวเทิดพระเกียรติ การแสดงรำ และการวาดภาพประกอบเพลงรูปที่มีทุกบ้าน

ภาพกิจกรรม