HomeNEWS

Huahin Vitthayalai

HV RoboClub

news

ประกาศจากแผนก English Program

การจัดการเรียนการสอนของแผนก English Program โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

*สำหรับตารางการเรียน รายชื่อนักเรียน จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

กดติดตามข่าวสารของแผนก English Program ได้ที่

https://www.facebook.com/epofhuahinvitthayalai/ 

ประกาศโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย (24 มิ.ย. 63)

ประกาศโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

เรื่อง มาตรการปฏิบัติสำหรับการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

*สำหรับรายชื่อนักเรียน ตารางเรียนของนักเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

 

ประกาศ - รายชื่อห้องเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

                                  ประกาศ - รายชื่อห้องเรียน

                                        ประจำปีการศึกษา 2563

 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูห้องเรียนประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านลิงก์ที่แนบมานี้

โดยกรอกรหัสนักเรียน 5 หลัก และ เลขที่บัตรประชาชนเพื่อดูห้องของตนเอง

Link https://bit.ly/36OCspI

 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

                                  ค่าธรรมเนียมการศึกษา

                            ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

*หมายเหตุ - ราคานี้ยังไม่ได้หักส่วนลดที่โรงเรียนประกาศ

 

ประกาศโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย (27 พ.ค. 2563)

                            ประกาศโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

                                  เรื่องการลดและชำระค่าธรรมเนียมการเรียน

                                         ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประชาสัมพันธ์ราคาหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2563

                                        ประชาสัมพันธ์

                      ราคาหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2563

                             จะจำหน่ายในวันที่ 2-5 มิ.ย. 63

           

 

ประชาสัมพันธ์ตารางเวลาอนุบาล

                         ประชาสัมพันธ์ตารางเวลาอนุบาล

 

 

- วันที่ 29 พ.ค. 63 เวลา 9.00 น. - 15.00 น. ระดับชั้นอนุบาล 1 รับของใช้ส่วนตัว (ที่นอน เสื้อกันเปื้อน เสื้อคลุมว่ายน้ำ

   ผ้าเช็ดตัว กระเป๋า ชุดพละ) พร้อมชำระค่าปักชื่อ เย็บสัญลักษณ์ เป็นจำนวนเงิน 150 บาท และรับนมโรงเรียนที่ห้องเรียน

   กับคุณครูประจำชั้น (นักเรียนที่เกิดหลังวันที่ 17 พ.ค. 60 จะไม่ได้รับเนื่องจากอายุไม่ถึงเกณฑ์)

   ผู้ปกครองท่านใดที่ยังไม่ได้สั่งซื้อชุดนักเรียนจะมีร้านมาจำหน่าย

 

- วันที่ 3 มิ.ย. 63 เวลา 9.00 น - 15.00 น. ระดับชั้นอนุบาล 2, 3 รับสมุดรายงานผลพัฒนาการ

   และรับนมโรงเรียนกับคุณครูประจำชั้นใหม่ที่ห้องเรียน

 

*หมายเหตุ

   ให้ผู้ปกครองทุกท่านออกจากไลน์กลุ่มเดิม ในวันที่ 28 พ.ค. 63 และอนุบาล 1 แอดไลน์กลุ่มห้องเรียนใหม่ในวันที่ 29 พ.ค. 63

   อนุบาล 2, 3 วันที่ 3 มิ.ย. 63 โดยการสแกน QR Code ที่ติดไว้หน้าห้องเรียน

   เพื่อติดตามรับทราบข่าวสารจากทางโรงเรียนอีกช่องทางหนึ่ง

 

   นักเรียนเข้าใหม่ ที่นัดรับชุดนักเรียนไว้วันที่ 2 มิ.ย. 63 สามารถมารับชุดนักเรียน ตามวัน เวลา ที่กำหนดใหม่ได้

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 22 พ.ค. 2563

                       ประชาสัมพันธ์โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

                                           วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563

(เพิ่มเติม) นักเรียนชั้นอนุบาล 1 รับนมและของใช้ วันที่ 29 พ.ค. 63 เวลา 9.00-15.00 น.
                ชั้นอนุบาล 2 และ 3 รับนมในวันที่ 3 มิ.ย.63 เวลา 9.00-15.00 น. ที่แผนกอนุบาล

Attachments:
Download this file (public-relations20200522.pdf)PDF File ประชาสัมพันธ์ 2020-05-22[PDF File ประชาสัมพันธ์ 2020-05-22]193 Kb

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการศึกษาทางไกล

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการศึกษาทางไกล

 

 อีกหนึ่งทางเลือกจากการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานะการณ์ Covid-19

 นักเรียนสามารถรับชมได้ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป ตามช่องทางดังนี้

 

 สำหรับการเรียนออนไลน์ของโรงเรียน เริ่มเรียนในวันที่ 25 พฤษภาคม 2563

  

 

 

กำหนดการขายหนังสือเรียนทุกหลักสูตร ปีการศึกษา 2563

กำหนดการขายหนังสือเรียนทุกหลักสูตร ปีการศึกษา 2563

 

ประชาสัมพันธ์ เรียนออนไลน์ระดับประถม-มัธยม

ประชาสัมพันธ์ เรียนออนไลน์ระดับประถม-มัธยม

โรงเรียนหัวหินวิทยาลัยจะดำเนินการเปิดการเรียนการสอนออนไลน์
ในระหว่างวันที่ 25 พ.ค. - 26 มิ.ย. 63 ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 (แผนกปกติ)

โดยให้นักเรียนเข้าร่วมกลุ่มเฟสบุ๊กตามระดับชั้นที่ตนเองเรียน ตามลิงก์ที่แนบมาด้านล่างนี้
โดยมีข้อปฏิบัติในการเข้าเรียนออนไลน์ ดังนี้

- นักเรียน 1 คน สามารถเข้าร่วมกลุ่มได้แค่ 1 ยูสเซอร์
   (โดยจะเป็นเฟสบุ๊คของนักเรียนหรือของผู้ปกครองก็ได้)

- เมื่อกดเข้าร่วมกลุ่มแล้ว กรุณาตอบคำถามการขอเข้าร่วมกลุ่มทุกคน
   โดยจะกรอกชื่อ-สกุล และเลขประจำตัว 5 หลักของนักเรียน
   แล้วคุณครูจะทำการเช็คชื่อและอนุมัติเข้าร่วมกลุ่ม

- เมื่อเข้าไปในกลุ่มแล้ว จะมีตารางสอนโพสต์ไว้ให้ดู และให้นักเรียนเข้าเรียนตามเวลาเหล่านั้น
  โดยคุณครูประจำวิชาจะมาสอนตามตารางสอน ซึ่งอาจจะมีทั้งการโพสต์คลิปวีดีโอหรือการสอนสดก็ได้

- เมื่อเข้าไปในกลุ่มแล้ว ไม่อนุญาตให้นักเรียนโพสต์ หากมีคำถามเกี่ยวกับวิชานั้นๆ
  สามารถคอมเมนท์สอบถามที่ใต้คลิปวีดีโอเหล่านั้น

- ทางโรงเรียนไม่ได้บังคับนักเรียนทุกคนเข้าเรียนและไม่เช็คชื่อหรือนับเวลาเรียน
  เนื่องจากคำนึงถึงความไม่พร้อมของนักเรียนบางคนในด้านอุปกรณ์และเครื่องมือ
  แต่เชิญชวนให้นักเรียนเข้าเรียนเท่าที่สามารถทำได้
  ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดปีการศึกษาใหม่


ลิงก์เข้าร่วมกลุ่มชั้นเรียน
ประถมศึกษา
ป.1 -  https://www.facebook.com/groups/H.V.Prathom1/
ป.2 -  https://www.facebook.com/groups/H.V.Prathom2/
ป.3 -  https://www.facebook.com/groups/H.V.Prathom3/
ป.4 -  https://www.facebook.com/groups/H.V.Prathom4/
ป.5 -  https://www.facebook.com/groups/H.V.Prathom5/
ป.6 -  https://www.facebook.com/groups/H.V.Prathom6/

 

มัธยมศึกษา
ม.1 -  https://www.facebook.com/groups/H.V.Mathayom1/
ม.2 -  https://www.facebook.com/groups/H.V.Mathayom2/
ม.3 -  https://www.facebook.com/groups/H.V.Mathayom3/
ม.4 -  https://www.facebook.com/groups/H.V.Mathayom4/
ม.5 -  https://www.facebook.com/groups/H.V.Mathayom5/
ม.6 -  https://www.facebook.com/groups/H.V.Mathayom6/ 

 

ประชาสัมพันธ์ เรียนออนไลน์ระดับอนุบาล

ประชาสัมพันธ์ เรียนออนไลน์ระดับอนุบาล

 

แนวการสอนแบบ Home Based Learning โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนผ่าน Facebook แผนกอนุบาล โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย
ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. – 30 มิ.ย. 2563

เพื่อเด็ก ๆ ไม่เสียเวลาการเรียนรู้ และเสียเวลาพัฒนาการตามวัย รวมทั้งเพื่อการรองรับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนในอนาคต
แผนกอนุบาลจึงได้จัดการเรียนรู้แบบ Home Based Learning เพื่อให้เด็กมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ มีการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ
โดยให้ผู้ปกครองเข้าร่วมกลุ่ม Facebook ตามระดับชั้นเรียน (นักเรียน 1 คน เข้าได้ 1 ยูสเซอร์เท่านั้น)
โดยแผนกอนุบาลจะโพสต์คลิปวิดีโอ วันละ 1 คลิป ให้เด็กได้เรียนรู้
โดยไม่กำหนดเวลาเข้าเรียน ดูซ้ำ ดูเวลาใดก็ได้ ตามผู้ปกครองสะดวก ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับ การเปิดปีการศึกษาใหม่

ลิงค์เข้าร่วมกลุ่ม (ตอนนี้ยังเข้าไม่ได้นะคะ จะสามารถกดเข้าร่วมกลุ่มได้ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค. เป็นต้นไปค่ะ)

อนุบาล 1 https://www.facebook.com/groups/610681989531124/

อนุบาล 2 https://www.facebook.com/groups/237695613992109/

อนุบาล 3 https://www.facebook.com/groups/1117318478624834/ 

 

ประชาสัมพันธ์ เรียนออนไลน์แผนก English Program

ประชาสัมพันธ์ เรียนออนไลน์แผนก English Program

 

แจ้งผู้ปกครองแผนก English Program โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

เนื่องด้วยสถานการณ์โควิท 19 จึงทำให้ไม่สามารถเปิดทำการเรียนได้ตามปกติ

แผนก English Program โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย จึงมีการจัดการเรียนออนไลน์โดยใช้ Zoom และ google classroom

โดยมีกำหนดการต่างๆ ซึ่งผู้ปกครองสามารถติดตามข่าวสารจากเพจแผนก English Program ตามที่แนบมา ดังนี้

 

 

 

Facebook Page English Program Hua Hin Vitthayalai School

https://www.facebook.com/epofhuahinvitthayalai