HomeNEWSคณะครูแผนกอนุบาลถวายเทียนพรรษา

Huahin Vitthayalai

HV RoboClub

คณะครูแผนกอนุบาลถวายเทียนพรรษา

168489 

       วันที่ 7 ก.ค. 60 คณะครูแผนกอนุบาลร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ณ วัดหนองแก

ภาพกิจกรรม