HomeNEWSชนะเลิศการประกวดร้องเพลงปลุกใจรักชาติ

Huahin Vitthayalai

HV RoboClub

ชนะเลิศการประกวดร้องเพลงปลุกใจรักชาติ

20293022 1204652983014868 7673095133164424300 n

         โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการประกวดร้องเพลงปลุกใจรักชาติโครงการผ่านฟ้า ประชาธิปก : พระผู้ทรงพากเพียรเรียนรู้ตลอดชีวิต เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 60 ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี โดยมีรายชื่อนักแสดงดังต่อไปนี้

1. นางสาวซาร่า            คัทรีน่า โวต

2. นางสาวปริญญารัตน์   มหาสิทธิโชคสิริ

3. นางสาววิภาดา          แสงทอง

4. นางสาววรรณวนัส      พู่กุลอนันต์

5. นางสาวเทพารักษ์      ชัยวงษ์

6. นางสาววิภานันท์       ยิ่งดำนุ่น

7. นางสาววริศรา          ป้องเพชร

8. นางสาวสิรินปภาญ์     เชื้อวงศ์สกุล

9. นางสาวกัญญาภัค      วัชระ

และคุณครูผู้ฝึกสอน ได้แก่ คุณครูนุชนาถ ภู่เนตร

ภาพกิจกรรม