มอบรางวัลจัดบอร์ดหมวดสังคม

дизайн мебели
все о кредитах
 DSC 2075

       วันที่ 24 ก.ค. 60 กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนห้องที่ชนะการจัดบอร์ดประกวดเนื่องในวันสำคัญทางศาสนาและวันต่อต้านยาเสพติด โดยได้รับเกียรติจากคุณพ่อยอห์น ตามาโย และคุณพ่อบริโกลินวอลเตอร์ เป็นผู้มอบเกียรติบัตร

дом ремонта
новости медицины