HomeNEWSต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศญี่ปุ่น

Huahin Vitthayalai

HV RoboClub

ต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศญี่ปุ่น

DSC 0157-1 

      วันที่ 31 ก.ค. - 4 ส.ค. 60 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ร่วมต้อนรับคณะนักเรียนแลกเปลี่ยนและคณะครู จากโรงเรียนเมียวโจ ประเทศญี่ปุ่น ในโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยและโรงเรียนเมียวโจ โดยมีการแสดงโชว์วัฒนธรรมจากนักเรียนญี่ปุ่น ตลอดเกือบหนึ่งสัปดาห์นักเรียนญี่ปุ่นได้มีโอกาสใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ เรียนและทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนชาวไทย จึงถือเป็นประสบการณ์ที่ดีของทั้งนักเรียนญี่ปุ่นและนักเรียนไทยที่ได้ทำร่วมกันและเป็นการสานสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

ภาพกิจกรรม