HomeNEWSพิธีเปิดการแข่งกันกีฬาต่อต้านยาเสพติด

Huahin Vitthayalai

HV RoboClub

พิธีเปิดการแข่งกันกีฬาต่อต้านยาเสพติด

DSC 1629 

       วันที่ 20 มิ.ย. 60 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติดขึ้น โดยได้รับเกียรติจากคุณพ่อสมโรจน์ ไชยชนะ อธิการและผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานเปิดงาน ซึ่งการแข่งขันนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด โดยจัดการแข่งขันกีฬาใน 3 ประเภท ได้แก่ ฟุตซอลระดับประถม วอลเลย์บอลชายและหญิงระดับมัธยม และแบดมินตันครู

ภาพกิจกรรม