HomeNEWSอบรมวันต่อต้านยาเสพติด

Huahin Vitthayalai

HV RoboClub

อบรมวันต่อต้านยาเสพติด

 DSC 1633-1

        วันที่ 29 มิ.ย. 60 นักเรียนระดับชั้น ม.4 เข้าร่วมอบรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดสากลในหัวข้อ ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติดโดยวิทยากรจาก กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศตำรวจตระเวนชายแดน ค่ายนเรศวร

ภาพกิจกรรม