HomeNEWSกิจกรรมวันแม่หัวหินวิทยาลัย

Huahin Vitthayalai

HV RoboClub

กิจกรรมวันแม่หัวหินวิทยาลัย

 DSC 0217-1

          วันที่ 11 ส.ค. 60 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย จัดกิจกรรมวันแม่ขึ้น แบ่งการจัดงานออกเป็น 2 ช่วง คือ ระดับประถม และระดับมัธยม ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคุณแม่เป็นจำนวนมากเดินทางมาร่วมงาน ได้รับเกียรติจากคุณพ่อสมโรจน์ ไชยชนะ อธิการและผู้อำนวยการโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย เป็นประธานในการเปิดงาน ในปีนี้ทางโรงเรียนได้นิมนต์พระอาจารย์วรวัฒน์วรวฑฺฒโน วงษ์ขันธ์ พระวิทยากรบรรยาย อบรม ค่ายธรรมะเดลิเวอรี่ มาบรรยายในหัวข้อ แม่ บรรยากาศภายในงานวันนั้นเต็มไปด้วยความรักความอบอุ่นจากความรักของคู่แม่ลูก

ภาพกิจกรรม