ประกวด Imperial Music Award 2017

дизайн мебели
все о кредитах
41522  

          โรงเรียนหัวหินวิทยาลัยส่งนักดนตรีเข้าร่วมการประกวด Imperial Music Award 2017 "คนวัยมันส์สายพันธุ์ดนตรี" เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 60ณ ห้าง Imperial World สำโรง โดยมีวงที่เข้าร่วมการประกวดมีทั้งหมด 122 วง และวงของโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยได้คะแนนเป็นลำดับที่ 37 มีรายชื่อนักดนตรีดังนี้

  1. นายสุภัทร           ปานมณี                ม.5/4
  2. ด.ญ.นาถนรี         สมบูรณ์เหลือ         ม.3/3
  3. ด.ญ.กุลนันท์         ปราณอุดมรัตน์      ม.2/1
  4. ด.ญ.อภิชญา          คิญชกวัฒน์          ม.1/1
  5. ด.ช.ณพัฒน์           วรรณบวร           ม.2/2
  6. ด.ช.กาญน์โสภณ     ตั้งตรงจิตร์           ม.1/3

ภาพกิจกรรม

 
 
 
 
 
 
дом ремонта
новости медицины