HomeNEWSการแข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทย

Huahin Vitthayalai

HV RoboClub

การแข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทย

218264 

        วันที่ 26 ส.ค. 60 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัยได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนครั้งที่ 23 ประจำปี 2560 โดยผลการแข่งขันในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อในระดับภาค มีรายชื่อผู้ร่วมแข่งขันดังนี้

ด.ญ.อริสา        ธรเสนา                 ม.2/1

ด.ญ.อภิษฐา     วงศ์จินดาศักดิ์          ม.2/1

ด.ญ.ธนภรณ์     กำเนิดกาญจน์         ม.3/1

ครูผู้ฝึกสอน      คุณครูวิมพ์วิภา        ขำขม

ภาพกิจกรรม