HomeNEWSเรียนรู้นอกสถานที่

Huahin Vitthayalai

HV RoboClub

เรียนรู้นอกสถานที่

 4-1

          โรงเรียนหัวหินวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ ของนักเรียน เพื่อสอดคล้องตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ของรัฐบาล ในทุกระดับชั้นดังนี้

          นักเรียนชั้น ป.1 ทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์หัวหินเมื่อวันที่18 ส.ค. 60    

          นักเรียนชั้น ป.2 ทัศนศึกษา ณ ซาฟารีหัวหินและวนอุทยานปราณบุรีเมื่อวันที่ 17 ส.ค. 60

          นักเรียนชั้น ป.3 ทัศนศึกษา ณ หว้ากอและเขาล้อมหมวกเมื่อวันที่ 18 ส.ค. 60 

          นักเรียนชั้น ป.1/5 , ป.2/5 , ป.3/5 ทัศนศึกษา ณ สยามโอเชี่ยนเวิล์ดเมื่อวันที่ 18 ส.ค. 60        

          นักเรียนชั้น ป.1/6 , ป.2/6 , ป.3/6 ทัศนศึกษา ณ สยามโอเชี่ยนเวิล์ดเมื่อวันที่ 18 ส.ค. 60        

          นักเรียนชั้น ป.4 ทัศนศึกษา ณ swiss sheep farm และอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 60

          นักเรียนชั้น ป.5 ทัศนศึกษา ณ ซาฟารีเวิล์ด เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 60     

          นักเรียนชั้น ป.6 ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 60    

          นักเรียนชั้น ป.4/5 และ ป.5/5 ทัศนศึกษา ณ ไร่ปลูกรัก เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 60 

          นักเรียนชั้น ป.4/5 , ป.5/6 , ป.6/6 ทัศนศึกษา ณ ไร่ปลูกรัก เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 60       

          นักเรียนชั้น ม.1 ทัศนศึกษา ณ เมืองโบราณ พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ และตลาดน้ำอัมพวา เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 60

          นักเรียนชั้น ม.2 ทัศนศึกษา ณ วัดใหญ่ชัยมงคล วัดมหาธาตุ และวันพระศรีสรรเพชญ์ เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 60

          นักเรียนชั้น ม.3 ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 60   

          นักเรียนชั้น ม.1-3 หลักสูตร English program ทัศนศึกษา ณ วัดเล่งเน่ยยี่และดรีมเวิล์ด เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 60

          นักเรียนชั้น ม.4 ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถานและตลาดน้ำอัมพวา เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 60     

          นักเรียนชั้น ม.5 ทัศนศึกษา ณ บึงฉวาก ตลาดสามชุก และหอบรรหารแจ่มใส เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 60

          นักเรียนชั้น ม.6 ทัศนศึกษา ณ พระราชวังบางปะอินและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 60

ภาพกิจกรรม