HomeNEWSโครงการ สานพลัง ครั้งที่ 2 ฉลาดรู้กับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Huahin Vitthayalai

HV RoboClub

โครงการ สานพลัง ครั้งที่ 2 ฉลาดรู้กับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

DSC 0265-1 

       วันที่ 1 ก.ย. 60 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับความรู้ทางด้านกฎหมายในโครงการ สานพลัง ครั้งที่ 2 ฉลาดรู้กับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่จัดขึ้นโดยสมาคมผู้ปกครอง และครูโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยและได้รับเกียรติจากท่านรัฐวิชญ์อริยพัชณ์พล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และคณะวิทยากรศาลฯโครงการกฎหมายน่ารู้สู่เยาวชน เป็นผู้อบรมให้ความรู้แก่นักเรียน

ภาพกิจกรรม