HomeNEWSพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์

Huahin Vitthayalai

HV RoboClub

พิธีไหว้ครูนาฏศิลป์

z  

         วันที่ 3 ก.ย. 60 นักเรียนนาฏศิลป์โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ครอบครู ดนตรี นาฏศิลป์และดุริยางค์ ที่จัดขึ้นโดยชมรมนาฏศิลป์เมืองหัวหิน ณ โรงเรียนหัวหิน