เหรียญทองแดงอัจฉริยะภาพทางด้านคณิตศาสตร์

дизайн мебели
все о кредитах
 533605

                 ด.ญ.พัชรนันท์ วิเศษสมบัตร ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากการแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 6 เพื่อค้นหาอัจฉริยะภาพทางด้านคณิตศาสตร์ 6th Thailand Mathematics Contest

дом ремонта
новости медицины