คณะครูแผนกอนุบาลเข้ารับการอบรม

дизайн мебели
все о кредитах
 43103005 1882768648470333 4482764603578646528 o

       วันที่ 5 ตุลาคม 2561คณะครูแผนกอนุบาลเข้ารับการอบรมเรื่องทักษะชีวิตสำหรับเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 และผู้บริหารอบรมในเรื่องภาวะผู้นำยุคดิจิทัล สู่ทักษะชีวิตในระดับปฐมวัย นำความรู้ที่ได้มาพัฒนาเด็กๆอนุบาลของเราให้มีทักษะชีวิตที่ดีเป็นพื้นฐานที่ดีต่อไปในอนาคต

ภาพกิจกรรม

 
дом ремонта
новости медицины