HomeNEWSประชาสัมพันธ์ตารางเวลาอนุบาล

Huahin Vitthayalai

HV RoboClub

ประชาสัมพันธ์ตารางเวลาอนุบาล

                         ประชาสัมพันธ์ตารางเวลาอนุบาล

 

 

- วันที่ 29 พ.ค. 63 เวลา 9.00 น. - 15.00 น. ระดับชั้นอนุบาล 1 รับของใช้ส่วนตัว (ที่นอน เสื้อกันเปื้อน เสื้อคลุมว่ายน้ำ

   ผ้าเช็ดตัว กระเป๋า ชุดพละ) พร้อมชำระค่าปักชื่อ เย็บสัญลักษณ์ เป็นจำนวนเงิน 150 บาท และรับนมโรงเรียนที่ห้องเรียน

   กับคุณครูประจำชั้น (นักเรียนที่เกิดหลังวันที่ 17 พ.ค. 60 จะไม่ได้รับเนื่องจากอายุไม่ถึงเกณฑ์)

   ผู้ปกครองท่านใดที่ยังไม่ได้สั่งซื้อชุดนักเรียนจะมีร้านมาจำหน่าย

 

- วันที่ 3 มิ.ย. 63 เวลา 9.00 น - 15.00 น. ระดับชั้นอนุบาล 2, 3 รับสมุดรายงานผลพัฒนาการ

   และรับนมโรงเรียนกับคุณครูประจำชั้นใหม่ที่ห้องเรียน

 

*หมายเหตุ

   ให้ผู้ปกครองทุกท่านออกจากไลน์กลุ่มเดิม ในวันที่ 28 พ.ค. 63 และอนุบาล 1 แอดไลน์กลุ่มห้องเรียนใหม่ในวันที่ 29 พ.ค. 63

   อนุบาล 2, 3 วันที่ 3 มิ.ย. 63 โดยการสแกน QR Code ที่ติดไว้หน้าห้องเรียน

   เพื่อติดตามรับทราบข่าวสารจากทางโรงเรียนอีกช่องทางหนึ่ง

 

   นักเรียนเข้าใหม่ ที่นัดรับชุดนักเรียนไว้วันที่ 2 มิ.ย. 63 สามารถมารับชุดนักเรียน ตามวัน เวลา ที่กำหนดใหม่ได้