HomeNEWS

Huahin Vitthayalai

HV RoboClub

news

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานบ้านโป่งดูงาน

DSC 0002-2 

          วันที่ 11 ก.ค. 61 ผู้บริหาร ครูและคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เดินทางมาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย โดยมีบาทหลวงสมโรจน์ ไชยชนะ อธิการและผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะผู้บริหารร่วมต้อนรับ

ภาพกิจกรรม

ซาเลเซียนออสเตรเลียดูงาน

DSC 0047-4 

               วันที่ 10 ก.ค. 61 คณะผู้อำนวยการจากโรงเรียนเครือซาเลเซียนประเทศออสเตรเลียเดินทางมาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย โดยมีบาทหลวงสมโรจน์ ไชยชนะ อธิการและผู้อำนวยการโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยเป็นผู้ต้อนรับ

ภาพกิจกรรม

ส่งความสุขคุณพ่อยอห์น ตามาโย

37250273 1890122257675357 5660128822901604352 o 

                 วันที่ 17 ก.ค. 61 คณะผู้ใหญ่ ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ร่วมส่งความสุขย้อนหลังให้แด่คุณพ่อยอห์น ตามาโย เนื่องในวันคล้ายวันเกิด เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 61 ที่ผ่านมา

ภาพกิจกรรม

ต้อนรับคณะดูงานจากคณะกรรมการการศึกษาฯบ้านโป่ง

36978770 1882910241729892 1882964940180946944 o 

               วันที่ 11 ก.ค. 61 ผู้บริหาร ครูและคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เดินทางมาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย โดยมีบาทหลวงสมโรจน์ ไชยชนะ อธิการและผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะผู้บริหารร่วมต้อนรับ

ภาพกิจกรรม

ต้อนรับคณะดูงานจากออสเตรเลีย

 36974113 1881079718579611 815095418806337536 o

                 วันที่ 10 ก.ค. 61 คณะผู้อำนวยการจากโรงเรียนเครือซาเลเซียนประเทศออสเตรเลียเดินทางมาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย โดยมีบาทหลวงสมโรจน์ ไชยชนะ อธิการและผู้อำนวยการโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยเป็นผู้ต้อนรับ

ภาพกิจกรรม

ต้อนรับนักเรียนซาเลเซียนจากฮ่องกง

36946083 1881152121905704 6094753172222377984 o 

               วันที่ 4 ก.ค. 61 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย นำโดยคุณพ่อสมโรจน์ ไชยชนะ อธิการและผู้อำนวยการโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ต้อนรับคุณพ่อ ครู และคณะนักเรียนจาก SDB Ng Siu Mui Secondary School ประเทศฮ่องกง ที่เดินทางมาเยี่ยมชมโรงเรียนและร่วมแข่งขันบาสเก็ตบอลกับทีมโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

ภาพกิจกรรม

ศึกษาธิการจังหวัดตรวจเยี่ยมโรงเรียน

36657912 1869339799753603 4377182032426434560 o 

             วันที่ 3 ก.ค. 61 นายบุญเทียม อังสวัสดิ์ ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย โดยมีบาทหลวงสมโรจน์ ไชยชนะ อธิการและผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับและร่วมพูดคุย

ภาพกิจกรรม

ปฐมนิเทศนักเรียน

 DSC 1003-1

                 ฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย จัดปฐมนิเทศนักเรียนขึ้น เพื่อชี้แจ้งถึงกฎระเบียบและข้อควรปฏิบัติของโรงเรียน โดยระดับประถมจัดขึ้นในวันที่ 17 พ.ค. และระดับมัธยมในวันที่ 18 พ.ค. 2561

ภาพกิจกรรม

พิธีมอบโล่ครูเกษียณและเลี้ยงฉลองต้อนรับครูใหม่

DSC 0952 

                  เย็นวันที่ 15 .ค. 2561 คณะผู้ใหญ่ คณะครูโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย สมาคมผู้ปกครองฯ และสมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมรับประทานอาหารโต๊ะจีน เพื่อฉลองการเปิดปีการศึกษาใหม่ และมีการมอบโล่เชิดชูเกียรติแด่คุณครูผู้ปฏิบัติงานจนครบวาระการเกษียณอายุการทำงาน ได้แก่ คุณครูเกวลี หินแก้ว และ คุณครูชบา เกตุคง (ซึ่งคุณครูเกวลี จะยังคงทำงานที่โรงเรียนต่อไป) นอกจากนั้นในปีนี้ ทางโรงเรียนได้มอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แด่คุณครูที่ปฏิบัติงานที่โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 25 ปีขึ้นไป และปิดท้ายด้วยการมอบดอกไม้เพื่อต้อนรับคุณครูใหม่ ที่จะเข้ามาสอนในปีการศึกษาใหม่ 2561 นี้

ภาพกิจกรรม

 
 
 

ประชุมครูเปิดปีการศึกษา 2561

DSC 0892 

               วันที่ 14 พ.ค. 2561 คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมเปิดปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจาก บาทหลวงสมโรจน์ ไชยชนะ อธิการและผู้อำนวยการ เป็นประธานในการประชุม และนอกจากนั้นยังมีการแนะนำครูใหม่ที่จะเข้าทำงานในปีการศึกษา 2561 นี้ด้วย

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตยแห่งรัฐสภา ประจำปี 2561

32191503 1424920334321464 614307003388395520 n 

               นายธนวัฒน์ แก้วบวร ชั้น ม.5/1 เป็นตัวแทนสภานักเรียนโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยและตัวแทนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประจำปี 2561 รุ่นที่ 2 เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตยของรัฐสภา เมื่อวันที่ 28 มี.ค. – 6 เม.ย. 2561 ณ สถาบันวิชาการทีโอที โดยได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ รัฐสภา ทำเนียบรัฐบาล ศาลปกครอง องค์กรสหประชาชาติ และได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำความรู้มาส่งเสริมประชาธิปไตย ภายในโรงเรียนต่อไป

ภาพกิจกรรม

คณะครูทัศนศึกษาประเทศเวียดนาม

31957832 1800450493309201 2607715129210437632 n 

             เมื่อวันที่ 1-5 พ.ค. 2561 คณะผู้ใหญ่ คณะผู้บริหาร และคณะครู ได้เดินทางไปทัศนศึกษา ณ เวียดนามใต้ (โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่)

ภาพกิจกรรม

เหรียญทองแดงอัจฉริยะภาพทางด้านคณิตศาสตร์

 533605

                 ด.ญ.พัชรนันท์ วิเศษสมบัตร ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากการแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 6 เพื่อค้นหาอัจฉริยะภาพทางด้านคณิตศาสตร์ 6th Thailand Mathematics Contest

HV EP Summer Course in Taiwan

29597758 1767228376631413 6435531412723328769 n 

                วันที่ 19-28 มีนาคม 2561 นักเรียนแผนกอิงลิชโปรแกรม โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย เดินทางไปประเทศไต้หวันเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการใช้ทักษะชีวิตในต่างประเทศ ณ The School of Continuing Education of Chinese Culture University (SCE) เขตต้าอัน นครไทเป ประเทศไต้หวัน

ภาพกิจกรรม