HomeNEWS

Huahin Vitthayalai

HV RoboClub

news

โครงการเรียนภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน

 30652731 1774687375885513 5898206012343857020 n

                วันที่ 10-24 มีนาคม 2561 นักเรียนโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยเดินทางไปเข้าร่วมโครงการเรียนภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน ณ มหาวิทยาครูฉวี่จิ้ง เมือง คุณหมิง ประเทศจีน

ภาพกิจกรรม

Donbosco Technical School Phnom Penh ดูงานโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

 DSC 0837

               วันที่ 18 เมษายน 2561 คุณพ่อสมโรจน์ ไชยชนะ อธิการและผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกันต้อนรับคณะดูงานจาก Donbosco Technical School พนมเปญ ประเทศกัมพูชา ที่มาเยี่ยมชมโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

ภาพกิจกรรม

โรงเรียนจิปิภพพิทยาดูงานโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

29694895 1651195498294317 3441580243570221910 n 

             วันที่ 3 เมษายน 2561 คณะผู้บริหารและครูจากโรงเรียนจิปิภพพิทยา จ.ปัตตานี ที่เดินทางมาศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน ณ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

ภาพกิจกรรม

 

ขอแสดงความยินดีกับวงโยธวาทิตโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

33171967 1815008995186684 5177179039164530688 o 

             ขอแสดงความยินดีกับวงโยธวาทิตโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ที่ได้รับรางวัลชมเชย ระดับความสามารถเหรียญเงิน ด้วยคะแนน 79.75 , รางวัล Percussion ดีเด่น และรางวัลคฑากรดีเด่น จากการเข้าร่วมประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์ภาคกลาง ที่จัดขึ้นโดยกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันที่ 5-6 พ.ค. 61 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี
              โดยในเช้าวันนี้ (21 พ.ค. 61) ได้มีการโชว์การแสดงให้ได้ชมกันและรับมอบรางวัลโดยบาทหลวงสมโรจน์ ไชยชนะ อธิการและผู้อำนวยการโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

ภาพกิจกรรม

 
 

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง

33207338 1814795458541371 8155523015359070208 o 

             เนื่องด้วยห้องสมุดโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง เล็งเห็นการอ่านของนักเรียนห้องสมุดจึงได้เข้าร่วมโครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและจดบันทึกการอ่าน 40 เล่มต่อ 1 ปีการศึกษา
             ทั้งนี้ได้มีคณะครูทั้ง 8 กลุ่มสาระ ได้ให้ความร่วมมือในการส่งเสริมการอ่านให้กับนักเรียน ทางบริษัทนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับจึงมอบเกียรติบัตรให้กับคณะครูที่ส่งเสริมการอ่าน โดยหัวหน้ากลุ่มสาระเป็นผู้รับมอบเกียรติบัตรจากบาทหลวงสมโรจน์ ไชยชนะ อธิการและผู้อำนวยการโรงเรียน

ภาพกิจกรรม

 

ต้อนรับคณะนักศึกษาจาก Gannon University

33042151 1814589278561989 6872802024199553024 o 

                  วันที่ 18 พ.ค. 61 คณะผู้ใหญ่ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ร่วมต้อนรับคณะนักศึกษาจาก Gannon University ประเทศสหรัฐอเมริกา ในโครงการพัฒนาการเรียนการสอนระหว่างโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยแกนนอน เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ทางด้านวิชาการและบุคลากรต่อไปในอนาคต

ภาพกิจกรรม

ทัศนศึกษาครู

31950385 1800450496642534 8645129697757233152 o
 

               โรงเรียนหัวหินวิทยาลัยไปทัศนศึกษา ณ ตอนใต้ของประเทศเวียดนาม (โฮจิมินห์, มุยเน่, ดาลัด) เมื่อวันที่ 1-5 พ.ค. 61 โดยมีบริษัทอินฟินิตี้ทัวร์แพลนเนอร์เป็นผู้อำนวยความสะดวกตลอดการทัศนศึกษาในครั้งนี้

ภาพกิจกรรม

โรงเรียนจิปิภพพิทยาดูงานโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

30052198 1773245606029690 8735137329213229412 o
  

             วันที่ 3 เมษายน 2561 คณะผู้บริหารและครูจากโรงเรียนจิปิภพพิทยา จ.ปัตตานี ที่เดินทางมาศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน ณ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

ภาพกิจกรรม

 
 

HV EP Summer Course in Taiwan

 29749934 1767229126631338 7012453628968351892 o

               วันที่ 19-28 มีนาคม 2561 นักเรียนแผนกอิงลิชโปรแกรม โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย เดินทางไปประเทศไต้หวันเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการใช้ทักษะชีวิตในต่างประเทศ ณ The School of Continuing Education of Chinese Culture University (SCE) เขตต้าอัน นครไทเป ประเทศไต้หวัน

ภาพกิจกรรม

 

ปัจฉิมนิเทศ ม.3

IMG 0025 

           เมื่อวันที่ 25-26 ม.ค. 61 นักเรียนชั้นม.3 เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ณ ศูนย์เยาวชนดอนบอสโก เขาตะเกียบ โดยมีบาทหลวงรณชัย มัทวพันธุ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรม เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงมิตรภาพระหว่างเพื่อน การดำเนินชีวิตในสังคม ตลอดกิจกรรมนักเรียนได้เข้าร่วมฐานต่างๆ และในช่วงค่ำเป็นกิจกรรมแสงเทียนเพื่อแสดงมุททิตาจิตต่อคณะครู ส่วนในเช้าวันรุ่งขึ้นมีการแสดงชุดต่างๆจากนักเรียนแต่ละห้องเป็นการส่งท้ายการปัจฉิมนิเทศ

ภาพกิจกรรม

  

ปัจฉิมนิเทศ ม.6

 S  3522612

          เมื่อวันที่ 23-24 ม.ค. 61 นักเรียนชั้นม.6 เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ณ ศูนย์เยาวชนดอนบอสโก เขาตะเกียบ กิจกรรมที่จัดขึ้นจะแบ่งเป็นฐานต่างๆ โดยนักเรียนร่วมกิจกรรมด้วยบรรยากาศของมิตรภาพระหว่างเพื่อน ก่อนจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายและในช่วงค่ำมีกิจกรรมแสงเทียนเพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตต่อคณะครู ได้รับเกียรติจากบาทหลวงสมโรจน์ ไชยชนะเข้าร่วมในพิธี แล้วปิดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศด้วยการให้คำแนะนำการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาจากผู้มีประสบการณ์

ภาพกิจกรรม

 
 

พิธีฉลองคุณพ่อบอสโกและคุณพ่ออธิการ

DSC 0237 

          วันที่ 31 ม.ค. 61 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัยจัดพิธีฉลองคุณพ่อบอสโกและคุณพ่ออธิการ สมโรจน์ ไชยชนะขึ้น โดยมีพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ และจบจากพิธีเป็นการฉลองคุณพ่ออธิการด้วยการร่วมกันร้องเพลงชโยอธิการ ตัวแทนนักเรียนมอบพวงมาลัยและตัวแทนครูมอบกระเช้าสุขภาพแด่คุณพ่อ และมอบเงินที่นักเรียนร่วมกันบริจาคให้กับคุณพ่อจำนวน 94,587 บาท เพื่อนำไปใช้พัฒนาโรงเรียนต่อไปโอกาสนี้คุณพ่ออธิการยังได้เลี้ยงอาหารกลางวันและไอศครีมคณะครูและนักเรียนทุกคนด้วย

            และในตอนเย็น มีกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ ในโอกาสวันฉลองคุณพ่ออธิการ คณะซิสเตอร์ สมาคมผู้ปกครองและครูฯ และสมาคมศิษย์เก่าฯ มอบกระเช้าแสดงความยินดีแด่คุณพ่อ และคุณพ่อกล่าวแสดงความในใจ

ภาพกิจกรรม

 
 
 
 

วันวิชาการหัวหินวิทยาลัย

 DSC 0090-5

           วันที่ 31 ม.ค. 61 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย จัดกิจกรรมวันวิชาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ขึ้น เปิดงานด้วยชุดการแสดงในคอนเซ็ปต์ ไทยแลนด์ 4.0 มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนจบชุดการแสดงเป็นการเปิดตัวคุณครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม และจากนั้นเป็นพิธีเปิดงาน ได้รับเกียรติจากบาทหลวงสมโรจน์ ไชยชนะ อธิการและผู้อำนวยการเป็นประธานเปิดงานด้วยการปาเครื่องบินเล็กที่ประดิษฐ์โดยนักเรียนและกล่าวเปิดงาน และในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมการเข้าฐานต่างๆของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ

ภาพกิจกรรม

 
 
 

ค่ายหรรษาอนุบาล

DSC 0034-1 

         วันที่ 26 ม.ค. 61 แผนกอนุบาลโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย จัดกิจกรรมค่ายหรรษาอนุบาลขึ้น ในปีนี้ได้รับเกียรติจากคุณพ่อวินเซนต์ มาย อัน มิน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน กิจกรรมค่ายเรียนรู้หรรษานี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้และเสริมสร้างพัฒนาการของเด็ก ซึ่งเด็กๆก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมในฐานต่างๆด้วยความสนุกสนาน และในระหว่างการเข้าฐานก็จะมีคุณครู พี่ๆชั้นม.5/1และผู้ปกครองคอยดูแลอย่างใกล้ชิด

ภาพกิจกรรม