HomeNEWS

Huahin Vitthayalai

HV RoboClub

news

ฉลองนักบุญดอมินิก

DSC 2155   

        วันที่ 27 ก.ค. 60 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัยจัดกิจกรรมฉลองนักบุญดอมินิกซาวีโอ นักบุญผู้เป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชน ได้รับเกียรติจากคณะผู้ใหญ่ คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมวจนพิธีกรรมเพื่อระลึกถึงนักบุญดอมินิก ซาวีโอ มีการแสดงละครยอเกียรตินักบุญดอมินิก ซาวีโอ จากนักเรียนอภิรติกชนและชมการแสดงุดต่างๆจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ภาพกิจกรรม

ชนะเลิศการประกวดร้องเพลงปลุกใจรักชาติ

20293022 1204652983014868 7673095133164424300 n

         โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการประกวดร้องเพลงปลุกใจรักชาติโครงการผ่านฟ้า ประชาธิปก : พระผู้ทรงพากเพียรเรียนรู้ตลอดชีวิต เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 60 ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี โดยมีรายชื่อนักแสดงดังต่อไปนี้

1. นางสาวซาร่า            คัทรีน่า โวต

2. นางสาวปริญญารัตน์   มหาสิทธิโชคสิริ

3. นางสาววิภาดา          แสงทอง

4. นางสาววรรณวนัส      พู่กุลอนันต์

5. นางสาวเทพารักษ์      ชัยวงษ์

6. นางสาววิภานันท์       ยิ่งดำนุ่น

7. นางสาววริศรา          ป้องเพชร

8. นางสาวสิรินปภาญ์     เชื้อวงศ์สกุล

9. นางสาวกัญญาภัค      วัชระ

และคุณครูผู้ฝึกสอน ได้แก่ คุณครูนุชนาถ ภู่เนตร

ภาพกิจกรรม

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มอบรางวัลจัดบอร์ดวันภาษาไทย

DSC 2091 

       วันที่ 26 ก.ค. 60 กลุ่มสาระภาษาไทย มอบรางวัลให้กับนักเรียนห้องที่ชนะการประกวดการจัดบอร์ดเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยได้รับเกียรติจากคุณพ่อสมโรจน์ ไชยชนะ เป็นผู้มอบรางวัล

ภาพกิจกรรม

มอบรางวัลจัดบอร์ดหมวดสังคม

 DSC 2075

       วันที่ 24 ก.ค. 60 กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนห้องที่ชนะการจัดบอร์ดประกวดเนื่องในวันสำคัญทางศาสนาและวันต่อต้านยาเสพติด โดยได้รับเกียรติจากคุณพ่อยอห์น ตามาโย และคุณพ่อบริโกลินวอลเตอร์ เป็นผู้มอบเกียรติบัตร

หนูน้อยนักเล่านิทาน

 100692

     โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันเล่านิทานในโครงการ ลับสมองประลองปัญญาสรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ 12 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 60 ณ TK PARKCENTRAL WORLD รุ่นอายุ 6-9 ปี โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันดังนี้ ด.ญ.ปภาวรินทร์ บุญทอง ป.2/4 ด.ญ.อาธัญญา ไชยโย ป.3/5 และ ด.ช.พนธกร ชื่นบาน ป.3/2 ที่ผ่านการเข้ารอบชิงชนะเลิศ โดยจะแข่งขันในวันที่ 31 ส.ค. 60

ภาพกิจกรรม

 

 
 
 

ดัชมิลล์คิดส์สคูลทัวร์

168493

         วันที่ 12 ก.ค. 60ตัวแทนจากดัชมิลล์คิดส์จัดกิจกรรม ดัชมิลล์คิดส์สคูลทัวร์ 2017 ให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย โดยให้นักเรียนร่วมสนุกผ่านกิจกรรมต่างๆ และแจกนมให้กับนักเรียนดื่มเป็นการส่งท้าย

 ภาพกิจกรรม

ถวายเทียนพรรษา

19756736 1383230588429086 124792629124155591 n 

        วันที่ 8 ก.ค. 60 ตัวแทนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา ณ วัดป่าวไลยและวัดหนองพลับ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

 ภาพกิจกรรม

 

คณะครูแผนกอนุบาลถวายเทียนพรรษา

168489 

       วันที่ 7 ก.ค. 60 คณะครูแผนกอนุบาลร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ณ วัดหนองแก

ภาพกิจกรรม

รางวัลแข่งขันทักษะภาษาไทย


    

        โรงเรียนหัวหินวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันโครงการทักษะภาษาไทยตามโครงการรักษ์ไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2560 มีผลการแข่งขันดังนี้

ระดับ ป.4 - 6

 1. รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมคัดลายมือ

     ด.ช.รัมย์          ไทยทองหลาง

     ครูผู้ฝึกสอน      ครูเสาวลักษณ์    ฉายาบรรณ

 1. รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมเขียนตามคำบอก

    ด.ญ.ฉันท์สินีท์    มากมี

    ครูผู้ฝึกสอน      ครูศรัณยา        ชอบช่วยชาติ

 1. รางวัลเหรียญทองแดง การเขียนเรียงความ

    ด.ญ.จิตรานุช     หินแก้ว

    ครูผู้ฝึกสอน      ครูดวงกมล       จันทร์ลาด

 1. รางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมการแต่งกลอนสี่

    ด.ญ.ปุรินรัศม์     โรจน์บวรวิทยา

    ครูผู้ฝึกสอน      ครูสุภาวดี        สราญสิริ

ระดับ ม.1 - 3

 1. รางวัลเหรียญทอง อันดับ 1 กิจกรรมคัดลายมือ

    นางสาววาสนา   แดงสิงห์

    ครูผู้ฝึกสอน      ครูวิมพ์วิภา       ขำขม

 1. รางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมเขียนตามคำบอก

    ด.ญ.ญาติถา      ปัญญาเยาว์

    ครูผู้ฝึกสอน      ครูถาวร          จิระประทีป

 1. รางวัลเหรียญทอง อันดับ 1 กิจกรรมการเขียนเรียงความ

    ด.ญ.ตรีสุคนธ์     สุขวัฒนชัย

    ครูผู้ฝึกสอน      ครูเจนจิรา        ธูปเมืองปักษ์

 1. รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแต่งกลอนสุภาพ

    ด.ช.ณัชชา        นาถวัชรโภคิน

    ครูผู้ฝึกสอน      ครูรุ่งอรุณ        ชมพูหลง

ระดับ ม.4 - 6

 1. รางวัลเหรียญเงิน (อันดับ3) กิจกรรมคัดลายมือ

    นางสาววาสนา   สุวรรณะ

    ครูผู้ฝึกสอน      ครูชบา           เกตุคง

 1. รางวัลเหรียญทอง (อันดับ 1) กิจกรรมเขียนตามคำบอก (และเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับประเทศ)

    นางสาวลักษิกา  ทึ่งทหาร

    ครูผู้ฝึกสอน      ครูพรรณทิพา    อรุณรักษ์

 1. รางวัลเหรียญเงิน (อันดับ3) กิจกรรมการเขียนเรียงความ

    นางสาวมีน       เพียรคำพร

    ครูผู้ฝึกสอน      ครูลัดดาวัลย์     บุญศิริ

 1. รางวัลเหรียญทอง (อันดับ1) กิจกรรมการแต่งอินทรวิเชียรฉันท์

    นายอชิระ        ทองมี

    ครูผู้ฝึกสอน      ครูทัศนีย์         เสน่หา

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เหรียญทองเทควันโดจันทบุรีโอเพ่นแชมป์เปี้ยนชิป

img20170703 14301212 

         โรงเรียนหัวหินวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ชนิสรา คงแก้ว ที่ได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันเทควันโด TKD S.ONE ทับทิมจันท์ ขันทบุรี โอเพ่นแชมป์เปี้ยนชิป 2017 ครั้งที่ 2 ประเภทเคียวรูกิ (การต่อสู้) โดยชนะน็อต K.O. 1 ครั้ง จากรุ่นยุวชนหญิง อายุไม่เกิน 5-6 ปี น้ำหนัก 18-20 ก.ก. คลาส C เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 60

อบรมวันต่อต้านยาเสพติด

 DSC 1633-1

        วันที่ 29 มิ.ย. 60 นักเรียนระดับชั้น ม.4 เข้าร่วมอบรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดสากลในหัวข้อ ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติดโดยวิทยากรจาก กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศตำรวจตระเวนชายแดน ค่ายนเรศวร

ภาพกิจกรรม

Thailand Isan Guitar 2017 Tour Festival

S 892938 

        โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.ณภัทร นทีปราการ นักเรียนชั้น ม.1/3 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันอับ 2 จากการแข่งขันกีตาร์ในงานThailand Isan Guitar 2017 Tour Festival ประเภท Non Classic Solo (Finger Style) รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ที่ใช้เพลงพระราชนิพนธ์แสงเดือนและค่ำแล้ว ในการประกวด และได้รับรางวัลชมเชยจากการแข่งขันกีตาร์ประเภท Classic Soloรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี โดยใช้เพลง La cathedral ในการประกวด ซึ่งการแข่งขันนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12-13 มิ.ย. 60 ณ เทอร์มินอล 21 โคราช

ภาพกิจกรรม

 

วันคล้ายวันเกิดคุณพ่อสมโรจน์

 DSC 1647

      เนื่องจากวันที่ 26 มิ.ย. เป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณพ่อสมโรจน์ ไชยชนะ อธิการและผู้อำนวยการโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน จึงร่วมกันแสดงมุททิตาจิตต่อคุณพ่อ ในวันที่ 29 มิ.ย. 60ด้วยการกล่าวอวยพรคุณพ่อโดยน้องอนุบาลและพี่มัธยมปลาย และมอบกระเช้าผลไม้และของขวัญแด่คุณพ่อ เพื่อเป็นการส่งความสุขแด่คุณพ่อเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดนี้

ภาพกิจกรรม

อบรมครูใหม่ซาเลเซียน

19424091 10155549141349124 8755310063079233176 n 

        วันที่ 23 - 25 มิ.ย. 60 คณะกรรมการการศึกษาซาเลเซียนแห่งประเทศไทย จัดอบรมบุคลากรใหม่ของโรงเรียนในเครือซาเลเซียน ณ บ้านฟื้นฟูจิตใจโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ได้รับเกียรติจากคุณพ่ออารอน อัลโกเซบา รองเจ้าคณะแขวงซาเลเซียนแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดงาน และคุณพ่อนิพนธ์ สาราจิตต์ เป็นวิทยากรอบรม ในหัวข้อ ระบบป้องกันของคุณพ่อบอสโก ณ บ้านฟื้นฟูจิตใจ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

ภาพกิจกรรม