HomeNEWS

เสียงจากคุณพ่อ

 

  

news

ตารางเวลาภาคฤดูร้อน(Summer)

โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ขอประชาสัมพันธ์ตารางเวลาดังนี้

 

 

                             วันที่

กิจกรรม

วันที่ 2 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2557

       เรียนเสริมทักษะภาคฤดูร้อน (Summer)

วันที่ 14 – 18 เมษายน 2557

       หยุดเทศกาลวันสงกรานต์

วันที่ 26 เมษายน 2557

       จำหน่ายหนังสือเรียน

        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 6 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 – 6

        ณ อาคารยอห์นบอสโก เวลา 8:30 – 16:00 น.

วันที่ 16 พฤษภาคม 2557

       เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557 ทุกระดับชั้น

 

 

 

SALESIAN GAMES

ระหว่างวันที่ 15 - 18 มกราคม 2557 คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาซาเลเซียน ครั้งที่ 8 ณ โรงเรียนแสงทองวิทยา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ภาพกิจกรรม

ปัจฉิมนิเทศ ม.3

ในวันที่ 23 - 24 มกราคม 2557 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัยได้จัดกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่นที่ 66  ณ ศูนย์เยาวชนดอนบอสโก เขาตะเกียบ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ภาพกิจกรรม

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศญี่ปุ่น

 เมื่อวันที่ 28 .. – 8 .. 56 คุณพ่อเทพรัตน์ ปิติสันต์ คุณพ่ออธิการ และคุณครูปิ่นณัฐชา ฤกษ์งาม นำคณะนักเรียนระดับ มัธยมจำนวน 16 คน เดินทางไปยังโรงเรียนเมียวโจในโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยและโรงเรียนเมียวโจ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยคณะนักเรียนพักอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ชาว ญี่ปุ่นและเข้าร่วมเรียนในชั้นเรียน ร่วมกิจกรรมเข้าค่าย  ทะเลสาบ กาวากุจิ และร่วมงานวันนานาชาติโดยนักเรียนหัวหินวิทยาลัยแสดง ศิลปะแม่ไม้มวยไทยและรำไทยเพื่อสื่อถึงวัฒนธรรมประจำชาติ โดย ตลอดการเดินทางนักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่นพร้อม กับทัศนศึกษาสถานที่สำคัญ เช่น หอคอยกรุงโตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ ชมบ่อนำร้อน ดีสนีย์แลนด์ เป็นต้น ซึ่งสร้างความประทับใจ มิตรภาพ และการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับนักเรียนทุกคน     ภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันพ่อแผนกอนุบาล

แผนกอนุบาลได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติขึ้น ในวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2556 เวลา 13.30 - 15.00 น. เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของพ่อ ได้แสดงถึงความกตัญญูตเวทีต่อพ่อ พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพ่อกับลูก โดยจัดกิจกรรมกราบพ่อในห้องเรียน

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ร่วมกับ การงานอาชีพฯ

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร่วมกับกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมกลุ่มสาระรายเดือน ในครั้งนี้มีคุณพ่ออธิการ บาทหลวงเทพรัตน์ ปิติสันต์ ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน และมีการแสดงต่าง ๆ ดังนี้

- การแสดงชุด "เพลงราชนิพนธ์" ของนักเรียน ม.ปลาย

- การประกวดเล่านิทานธรรมะของนักเรียน ม.ปลาย

- การแสดง ประวัติบุคคลสำคัญของอาเซียน ของนักเรียน ม.5

รวมทั้งมีการมอบรางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาค บริษัท เสริมปัญญาจำกัด แด่ บาทหลวงดร.สมิต แดงอำัพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย และคณะผู้ใหญ่ คณะครู และนักเรียนร่วมชมนิทรรศการกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ และกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ในส่วนของนักเรียน ม.6 ได้จัดกิจกรรมทำอาหารอาเซียน อีกด้วย

ภาพกิจกรรม

ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.6

โรงเรียนหัวหินวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความมีระเบียบ ความอดทน การทำงานเป็นทีม รู้จักใช้เวลาว่างให้มีประโยชน์  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ระหว่างวันที่  20 - 22  พฤศจิกายน  2556  ณ  ค่ายอัษฎาวุธ  อำเภอกุยบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ภาพกิจกรรม

ติดทีมชาติ นักกีฬาเทควันโด

นายพูลย์พัทระ บุญลบ ชั้น ม.6/1 ผ่านการคัดเลือกติดเป็นหนึ่งในนักกีฬาทีชาติ ประเภทกีฬาเทควันโด ซึ่งได้เดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 27 ที่กรุงเนปิดอว์ ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ในระหว่างวันที่ 11 – 22 ธ.ค. 56 นี้ ขอเชิญชาวหัวหินวิทยาลัยทุกคนร่วมส่งกำลังใจเป็นแรงเชียร์ให้กับนักเรียนของเราสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ 

ชนะเลิศ อันดับ 1 เป็นตัวแทนภาค 2 เข้าแข่งกีฬาเยาวชน

เด็กหญิงปิยวีร์   พรหมม่วง ชั้น ม.3/3 นักกีฬาเทควันโดชมรมเทควันโดซาเลเซียนหัวหินได้รับรางวัล  ชนะเลิศ อันดับ 1 กีฬาเทควันโด ประเภทต่อสู้บุคคล รุ่นไม่เกิน 52 กก. หญิง ในการแข่งขัน เพชรบุรีเกมส์ ระหว่างวันที่ 20 -29 ต.ค. 56 และได้เป็นตัวแทนภาค 2 เข้าแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่  30  “ศรีสะเกษเกมส์”  ในเดือนมีนาคม  2557 

ผลสอบอันดับ 1 ของประเทศ

นักเรียนหัวหินวิทยาลัยสามารถทำคะแนนผลการสอบได้เป็นอันดับ 1 ของประเทศ โดยร่วมเข้าทดสอบความรู้ของบริษัทเสริมปัญญาประจำปี 2556 ในระดับชั้นและวิชาต่าง ๆ ดังนี้

วิชาภาษาอังกฤษ

ระดับชั้น ป.3 

อันดับ 1 ของประเทศ             เด็กหญิงธนัชพร เอี่ยมสำอาง ชั้น ป.3/6 และ เด็กหญิงโชติการณ์ พุทธสังฆ์ ชั้น ป.3/6

อันดับ 3 ของประเทศ              เด็กหญิงธัญติตา แก้วรุ่งฟ้า ชั้น ป.3/6                                                                 

อันดับ 1 ของภาคกลาง           เด็กหญิงปิติประภา ธนวัฒนากุล ชั้น ป.2/6                                              

     อันดับ 1 ของจังหวัดประจวบฯ      เด็กหญิงอทิตยา ศิวะกุล ชั้น ป.3/6 และ เด็กหญิงรัตนมณี ลอล่า มอร์แกน ชั้น ป.3/6               

วิชาภาษาไทย

ระดับชั้น ป.4 

อันดับ 1 ของประเทศ  เด็กหญิงกัญญาพัชร รุ่งเรืองทิพย์ ชั้น ป.4/6

วิชาสังคม

ระดับชั้น ป.3

อันดับ 1 ของภาคกลาง    เด็กหญิง พิชญา คำภีระ ชั้น ป.3/4 และ เด็กหญิง ศุภิสรา ไชยแสนฤทธิ์ ชั้น ป.3/4

ระดับชั้น ม.1 

อันดับ 1 ของภาคกลาง    เด็กหญิง ฐิติรัตน์            ว่องไววุฒิ ชั้น ม.1/3

ระดับชั้น ม.2 

อันดับ 1 ของจังหวัดประจวบฯ      เด็กหญิงปลายรุ้ง            เหลืองนฤทัย ชั้น ม.2/2

เด็กชายอภิสร ประคำทอง ชั้น ม.2/2

                                                และ เด็กหญิงอริสรา ปิ่นจ้อย ชั้น ม.2/1

ระดับชั้น ม.3 

อันดับ 1 ของจังหวัดประจวบฯ      เด็กชายชญานิน เกิดรอด ชั้น ม.3/1

ระดับชั้น ม.5 

อันดับ 1 ของจังหวัดประจวบฯ      นางสาวจิราพร เขมะจารี (ม.5/3) และ นางสาวพัฒน์นรี ธรรมรักษ์ ชั้น ม.5/3

ระดับชั้น ม.6 

อันดับ 1 ของจังหวัดประจวบฯ      นายภูรี  บุญช่วย ชั้น ม.6/1

ชนะเลิศ เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 จัดการประกวด/แข่งขัน เพื่อหาตัวแทนเข้าร่วมจัดการประกวด/แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63 โดยผู้แทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน เมื่อวันที่ 23 – 27 ก.ย. 56 และได้รับรางวัล 7 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน และ 4 เหรียญทองแดง ดังรายการต่อไปนี้

คะแนนระดับเหรียญทอง

การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4 – ป.6  ได้รับรางวัลชนะเลิศ และ เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เด็กหญิงสุกมล  กนกรัตนุกูล  

ครูผู้ฝึกสอน : ครูนภาพร  เกษตรพูนสุข

การแข่งขัน Cross word .1 – .3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1       

                   1. เด็กชายธนกฤต  หรรษาภิรมย์โชค  

                   2. เด็กชายพีรวิชญ์  โตวิชัย   

                   ครูผู้ฝึกสอน : ครูณัฐพล  บุญเสถียร  

การพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech .1 – .3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

เด็กหญิงลิลลี่ ชาลิสา  สก๊อต      

ครูผู้ฝึกสอน : ครูชนาพร  ขุนเปีย

Spelling Bee .1 – .3                    ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

เด็กชายวิญญู  นิรันตรานนท์        

ครูผู้ฝึกสอน : ครูปวริศา  ไชยพรหม

Multi Skills Competition ป.4 – ป.6      ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

เด็กชายอาภัสร์  เจือวิจิตรจันทร์    

ครูผู้ฝึกสอน : ครูศศิโฉม  รักขม

การเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4 – ป.6 

เด็กหญิงชลธิชา  ทิพชัย

ครูผู้ฝึกสอน : ครูเกศริน จิตรีชา

การแข่งขัน Cross word .1 – .6                        

 1. เด็กหญิงณภัทร  เพราะสุนทร         
 2. เด็กหญิงธัญจิรา  สัมมาชีพ

            ครูผู้ฝึกสอน : ครูศศิโฉม  รักยม

 

คะแนนระดับเหรียญเงิน

การพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech .4 – .6   ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2          

เด็กหญิงสุกมล  กนกรัตนนุกูล

ครูผู้ฝึกสอน : ครูนภาพร  เกษตรพูนสุข

Spelling Bee .4 – .6         

            เด็กหญิงเกวลิน  อุไรรัตนกร         

ครูผู้ฝึกสอน : ครูกนกวรรณ  สุวรรณบุตร

การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 

            เด็กหญิงอภิษฎา  ทิมวัฒน์          

ครูผู้ฝึกสอน : ครูบุษราภรณ์  อนรรฆมงคล

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 

 1. เด็กหญิงปานตา  รอดอยู่      
 2. เด็กหญิงสุกฤตา  เจี่ยวยี่
 3. เด็กชายเมธาวิน  พุ่มสุวรรณ 

ครูผู้ฝึกสอน : ครูบุศรา  คอนหงาย และ ครูวิริยาภรณ์  บุญรอด

 

คะแนนระดับเหรียญทองแดง

อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4 – ป.6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   

เด็กหญิงฉัตรดาว  ลาภงามเพียร  

ครูผู้ฝึกสอน : ครูกุสุมา  จันทร

การผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ป.1 – .3

 1. 1. เด็กชายกฤตภาส  เฉลิมแสน   
 2. 2. เด็กชายชัชนันท์  คำสิงห์         
 3. 3. เด็กชายณภัทร  นทีปราการ      
 4. 4. เด็กชายนครินทร์  เขียวชะอุ่ม   
 5. 5. เด็กชายวิภพ  ศรีอุทารวงศ์       
 6. 6. เด็กชายเจษฎา  จงศรี 

ครูผู้ฝึกสอน : ครูประดิษฐ์  ภมรสูตร

การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4 – .6

            ครูผู้ฝึกสอน : ครูเด่นชัย  มาสวรรค์

การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4 – .6

 1. 1. เด็กชายพุฒิกร  ปานสง่า         
 2. 2. เด็กชายสมัชญ์  วงศ์สมัคร      
 3. 3. เด็กหญิงอัญกร  เขียวเพชร      

            ครูผู้ฝึกสอน : ครูสุกัญญา  ปัญญาหอม

 

English Camp 2013

เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 56 – 2 ต.ค. 56 นักเรียนในโครงการ English Program และ Mini English Program เข้าร่วมค่าย EPCamp 2013 ณ เพชรริมธาร รีสอร์ท จ.เพชรบุรี วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ของนักเรียน อาทิ การปรับพฤติกรรมการเรียนรู้ การอยู่ร่วมกันในสังคม พัฒนาบุคลิกภาพ เป็นต้น พร้อมกันนี้ได้มีการชี้แจงกิจกรรม Summer Course ณ ประเทศนิวซีแลนด์ ให้กับผู้ปกครองได้รับทราบ ซึ่งนักเรียนจะได้รับการพัฒนาพื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษและทดสอบระดับความรู้พร้อมกับรับใบ Certificate จาก Bucklands Beach Intermediate School

ภาพกิจกรรม

ค่ายวิชาการเสริมคุณธรรม ม.5

เมื่อวันที่ 1 - 7 ต.ค. 56 โรงเรียนหัวหินวิทยาจัดกิจกรรมค่ายวิชาการเสริมคุณธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านคุณธรรมและเสริมสร้างทักษะทางวิชาการ เป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย โดยมีคณะอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหิดลมาให้ความรู้แก่นักเรียน

ภาพกิจกรรม

 

H.V. SPORT DAY 2013

โรงเรียนหัวหินวิทยาลัยได้จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ระหว่างวันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และสร้างความสามัคคีให้กับนักเรียน

ภาพกิจกรรม

60th Huahin Vitthayalai

HV RoboClub

Huahin Vittayalai Marching Band