โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย


Facebook Page โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย OFFICIAL

โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย OFFICIAL

4 days 11 hours ago

โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย OFFICIAL

5 days 15 hours ago

ภาพบรรยากาศงานวันสงกรานต์ของโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย (11 เม.ย. 67)
ทางโรงเรียนจัดพิธีรดน้ำดำหัวคณะผู้ใหญ่ ซึ่งได้แก่คุณพ่อณัฐวุฒิ กิจสวัสดิ์ และ คุณพ่อจรัล ทองปิยะภูมิ หลังจากนั้นคุณพ่อณัฐวุฒิได้ให้โอวาทแก่เด็กนักเรียน ก่อนที่นักเรียนจะร่วมเล่นน้ำสงกรานต์กันอย่างสนุกสนาน ชุ่มฉ่ำไปด้วยความสุข

โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย OFFICIAL

1 week 15 hours ago

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิง อริสรา อัศวรา ชั้น ป.5/6 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย
ที่ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล “ทูตวัฒนธรรมแห่งสยาม ” จาก ชมรมส่งเสริมวัฒนธรรมเด็กและเยาวชนต้นแบบ โดยกระทรวงวัฒนธรรม
เพื่อทำหน้าที่สืบสาน รักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีไทยสืบไป

โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย OFFICIAL

1 week 1 day ago

ภาพบรรยากาศการเรียนซัมเมอร์ของน้องๆอนุบาล

โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย OFFICIAL

1 week 1 day ago

คุณครูนำเกียรติ์ เสียงใส และคุณครูวัชระ ปลื้มญาติได้รับเกียรติเป็นวิทยากรพิเศษ “ค่ายอบรมพัฒนาทักษะเยาวชนในการปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล (เชิงปฏิบัติการ)” ณ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นำทีมวิทยากรโดย อ.ดำริห์ บรรณวิทยกิจ อาจารย์ประจำคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และศิลปิน ศิลปาธร ประจำปี 2566 และคณาจารย์จากคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรอีกหลายท่าน
ทั้งนี้ นักเรียนกิจกรรมวงโยธวาทิตของโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ควบคุมและดูแลโดยคุณครูเจษฎา แก่นจันทร์ ก็ได้เข้ารับการฝึกอบรมร่วมกับนักเรียนกิจกรรมวงโยธวาทิตจากต่างสถานศึกษา อาทิ โรงเรียนพรหมานุสรณ์ โรงเรียนคงคาราม โรงเรียนอรุณประดิษฐ โรงเรียนจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์ โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงเรียนธรรมจริยาภิรมณ์ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร เป็นต้น
จัดแสดงดนตรีสรุปโครงการร่วมกัน ณ​ ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ เพชรบุรี เมื่อวัน 3 เมษายน ที่ผ่านมา

โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย OFFICIAL

1 week 4 days ago

ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน จะเป็นช่วงที่มีเด็กจมน้ำมากที่สุด เรามาเรียนรู้วิธีป้องกันตัวเองจากการจมน้ำ และการช่วยเหลือผู้คน หากมีคนจมน้ำ ผ่านคลิปวีดีโอนี้กันค่ะ

โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย OFFICIAL

1 week 5 days ago

ภาพบรรยากาศการเรียนซัมเมอร์ระดับประถมฯ

โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย OFFICIAL

1 week 6 days ago

ภาพบรรยากาศการเรียนซัมเมอร์ของนักเรียนมัธยม

โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย OFFICIAL

1 week 6 days ago

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิง อริสรา อัศวรา ชั้นป.5/6 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ที่ได้เข้าร่วมประกวดและได้รับรางวัลต่างๆจำนวน 3 รางวัล ดังนี้
•รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
•รางวัล The Best Runway
•รางวัล The Star Model Friendships
จากเวที The Friendship of runway , The Model of Thailand นครศรีธรรมราช

โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย OFFICIAL

2 weeks 15 hours ago

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาเทควันโดโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทควันโด กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 39 ราชบุรีเกมส์
ได้รับรางวัลดังนี้
🥇1 เหรียญทอง
นายธนภัทร ป้อมใหญ่ (ม.6/1) ต่อสู้ชายรุ่นไม่เกิน 73 กิโลกรัม
🥉1 เหรียญทองแดง
น.ส.บุญญิสา เผ่าเจริญ (ม.5/1) ต่อสู้หญิงรุ่นไม่เกิน 49 กิโลกรัม