โรงเรียนหัวหินวิทยาลัยจดหมายข่าว ประจำเดือนตุลาคม 2566 / NewsLetter October 2023


Facebook Page โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย OFFICIAL

โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย OFFICIAL

3 days 2 hours ago

วันที่ 1 ธ.ค. 66 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัยจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 เพื่อรับทราบนโยบายแนวทางปฏิบัติการจบระดับชั้นอนุบาล 3 และรับฟังการชี้แจงหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย OFFICIAL

3 days 4 hours ago

วันที่ 27-29 พ.ย. 66 ลูกเสือและเนตรนารีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เดินทางไปเข้าค่ายลูกเสือ ณ ค่ายศรียานนท์ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย OFFICIAL

4 days 4 hours ago

วันที่ 29 พ.ย. 66 ลูกเสือและเนตรนารีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย OFFICIAL

4 days 5 hours ago

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาปันจักสีลัตโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ที่คว้ารางวัล 12 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน จากการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 2 ราชบุรีเกมส์ ระหว่างวันที่ 21 - 25 พฤศจิกายน 66

รายละเอียดรางวัลดังต่อไปนี้

ประเภทร่ายรำ
1. นายวุฒิภัทร คล๊าก เหรียญทอง ชนะเลิศอันดับที่ 1 ร่ายรำเดี่ยวชาย
2. เด็กหญิงน้ำเพชร อารีรักษ์ เหรียญทอง ชนะเลิศอันดับที่ 1 ร่ายรำเดี่ยวหญิง
3. นายวุฒิภัทร คล๊าก เหรียญทอง ชนะเลิศอันดับที่ 1 รำคู่ชาย
นายณัฐดนัย เลิศธาดา เหรียญทอง ชนะเลิศอันดับที่ 1 รำคู่ชาย
4. นางสาวโจเซฟา อาเก็ทตาซ เหรียญทอง ชนะเลิศอันดับที่ 1 รำคู่หญิง
นางสาวศิริลักษณ์ วิโรจน์ศิริวงษ์ เหรียญทอง ชนะเลิศอันดับที่ 1 รำคู่หญิง
5. นายวุฒิภัทร คล๊าก เหรียญทอง ชนะเลิศอันดับที่ 1 รำทีมชาย
นายณัฐดนัย เลิศธาดา เหรียญทอง ชนะเลิศอันดับที่ 1 รำทีมชาย
นายปฏิพล ผาสุขโอษฐ์ เหรียญทอง ชนะเลิศอันดับที่ 1 รำทีมชาย
6. เด็กหญิงน้ำเพชร อารีรักษ์ เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 1 รำทีมหญิง
นางสาวศิริลักษณ์ วิโรจน์ศิริวงศ์ เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 1 รำทีมหญิง
นางสาววริศรา เเสงประเสริฐ เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 1

ประเภทต่อสู้
1. นายปฏิพล ผาสุขโอษฐ์ เหรียญทอง ชนะเลิศอันดับที่ 1 ต่อสู้ชาย รุ่น 59 -63 kg.
2. นายณัฐดนัย เลิศธาดา เหรียญทอง ชนะเลิศอันดับที่ 1 ต่อสู้ชาย รุ่น 71 - 75 kg.
3. นายธีรภัทร เนตรสุวรรณ เหรียญทอง ชนะเลิศอันดับที่ 1 ต่อสู้ชาย รุ่น 75 - 79 kg.
4. นางสาวโจเซฟา อาเก็ทตาซ เหรียญทอง ชนะเลิศอันดับที่ 1 ต่อสู้หญิง รุ่น 39 - 43 kg.
5. นางสาวศิริลักษณ์ วิโรจน์ศิริวงศ์ เหรียญทอง ชนะเลิศอันดับที่ 1 ต่อสู้หญิง รุ่น 43 - 47 kg.
6. นางสาวณฐนนท เมืองจันทบุรี เหรียญทอง ชนะเลิศอันดับที่ 1 ต่อสู้หญิง รุ่น 47 - 51 kg.
7. นางสาวศศิพิมพ์ นิยม เหรียญทอง ชนะเลิศอันดับที่ 1 ต่อสู้หญิง รุ่น 51 - 55 kg.
8. นายวุฒิภัทร คล๊าก เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ต่อสู้ชาย รุ่น 51 - 55 kg.
9. นายเอกกวิน พิมพ์ประโคนเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ต่อสู้ชาย รุ่น 55 - 59 kg.
10. นายพัชรพล เพ็ชร์ศรี เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ต่อสู้ชาย รุ่น 69 - 71 kg.

โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย OFFICIAL

4 days 7 hours ago

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.เอมิกา ประกอบชาติ ชั้น ป.6/2 ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบรองชนะเลิศขิมสาย ระดับประถมศึกษา การประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถ้วยประธานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยากร พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
ครั้งที่6 พุทธศักราช 2566
เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 66 ณ อาคารจุฬาพิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์
โดยผ่านการคัดเลือกจากผู้ส่งผลงานประกวดทั่วประเทศ 452 คนซึ่งมีผู้ผ่าน ประกวดในรอบรองชนะเลิศนี้จำนวน 153 คน
ฝึกสอนโดย ครูเทอดเกียรติ สถานสุข และ ครูชุติมา อยู่ยั่งยืน

โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย OFFICIAL

5 days 1 hour ago

กำหนดการรับสมัครนักเรียนใหม่โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2567
เริ่มรับสมัครวันที่ 1 ธ.ค. 66 ผ่านเว็บไซต์ www.hv.ac.th/admission-2567
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม แผนกประชาสัมพันธ์ โทร 032-511233

โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย OFFICIAL

5 days 4 hours ago

ภาพบรรยากาศการประกวด ชุดรีไซเคิล ในหัวข้อ Thai Culture Recycle เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 66

โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย OFFICIAL

5 days 4 hours ago

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนวงสตริงออร์เคสตรา โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันประกวดดนตรีชิงถ้วยพระราชทาน BCC Music Competition 2023 ประเภทการประกวดบรรเลงเดี่ยวเครื่องสายสากล

รางวัลระดับความสามารถเหรียญทอง ได้แก่

1. นายภูริวัจน์ สินวราเสฏฐ์ ชั้น ม. 4/5
ระดับ Class A เครื่องดนตรี Viola

2. นางสาวกวินธิดา เยาวภักดิ์ ชั้น ม. 3/6
ระดับ Class B เครื่องดนตรี Violin

3. เด็กหญิงอชิรญา ศรีงาม ชั้น ม.2/1
ระดับ Class B เครื่องดนตรี Cello

รางวัลระดับความสามารถเหรียญเงิน ได้แก่

1. นางสาวปพิชญา ศรีภา ชั้น ม. 6/5
ระดับ Class A เครื่องดนตรี Cello

2. นายกรณ์ ลาภประสิทธิ์ ชั้น ม. 6/5
ระดับ Class A เครื่องดนตรี Double Bass

3. นางสาวพาขวัญ บุญทองใหม่ ชั้น ม. 3/3
ระดับ Class B เครื่องดนตรี Violin

4. นางสาวพิมพ์บุญ พู่เจริญ ชั้น ม. 3/6
ระดับ Class B เครื่องดนตรี Viola

5. เด็กหญิงชัชชญา รักวัฒนศิริกุล ชั้น ป.6/6
ระดับ Class C เครื่องดนตรี Cello

โดยแบ่ง Class ตามระดับชั้นเรียนของผู้เข้าประกวดเป็น 4 ระดับ ดังนี้
- Class D ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
- Class C ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
- Class B ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
- Class A ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

ขอขอบพระคุณคณะผู้ใหญ่ คณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครองทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการเรียนดนตรีและการฝึกซ้อมของนักเรียนเสมอมา

โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย OFFICIAL

6 days 1 hour ago

วันที่ 27 พ.ย. 66 คุณชาญณรงค์ พานิชนันทนกุล (นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย) ได้มอบหมวกกันน็อคให้กับโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย จำนวน 20 ใบ เพื่อนักเรียนได้ใช้ใส่ขับขี่อย่างปลอดภัย
โดยมีคุณมุฒิตา โมลล์ เป็นตัวแทนในการมอบหมวกกันน็อค
ทางโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยขอขอบคุณท่านนายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ มา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย OFFICIAL

6 days 4 hours ago

โรงเรียนหัวหินวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุพิชญา สำราญอยู่ ชั้น ม.3/7 ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 (รอบคัดเลือก ภาคกลาง2) "ราชบุรีเกมส์" ดังนี้
1. รางวัล ชนะเลิศอันดับ 2 ท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร
2. ชนะเลิศอันดับ 3 ท่าฟรีสไตล์ 100 เมตร
3. ชนะเลิศอันดับ 3 ท่าผีเสื้อ 50 เมตร
และได้ผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขันระดับประเทศ ณ จ.ราชบุรี ในวันที่ 24-28 มีนาคม 2567

โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย OFFICIAL

6 days 9 hours ago

สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนของโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
จัดแข่งขันระหว่างวันที่ 22-24 พ.ย. 66 ณ โรงเรียนหัวหิน