กิจกรร มไหว้ครูแผนกอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2563 ระลึกถึงพระคุณของครูที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้ อบรมจิตใจให้รู้ผิดชอบชั่วดี เมื่อวันที่ 23 -24 ก.ค. 63

โพสต์โดย Anuban Salesian – Hua Hin เมื่อ วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2020
Share With: