เดือน: กันยายน 2021

ประชาสัมพันธ์ – สำหรับผู้ปกครองที่แจ้งความประสงค์ขอรับวัคซีนให้กับนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไปกับครูประจำชั้นเรียบร้อยแล้ว

ประชาสัมพันธ์ สำหรับ…