ภาพบรรยากาศ ผู้ปกครองรับเงินช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาจำนวน 2,000 บาท
และ รับเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี (ค่าเครื่องแบบ)
 
          ทั้งนี้ผู้ปกครองระดับอนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6 (ยกเว้น EP) รับนมโรงเรียนจำนวน 2 ลังกับอีก 8 กล่อง
ในวันที่ 8 – 9 กันยายน พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา
*หากผู้ปกครองท่านใดยังไม่ได้มารับเงินช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาจำนวน 2,000 บาท
ติดต่อรับได้จนถึงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2564
**เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี (ค่าเครื่องแบบ) สามารถติดต่อรับได้ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564
(เฉพาะวันจันทร์-ศุกร์) ตั้งแต่เวลา 9.00-15.00 น. ที่แผนกธุรการ และ การเงิน อาคารไมเคิลรัว โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย
Share With: