25 ปี ชีวิตสงฆ์คุณพ่อยอห์น บอสโก สมโรจน์ ไชยชนะ
(10 Jun 1995-2020)

The 25th Anniversary of Ordination of Fr.John Bosco Somrote

“ขอให้ข้าพเจ้าตายก่อนที่จะเสียกระแสเรียกซาเลเซียน”
มุมมองความเป็นซาเลเซียนสงฆ์ผ่านเลนส์ชีวิตตลอด 25 ปี

Share With: