กำหนดการ และ ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่

ประจำปีการศึกษา 2567

วันรับสมัคร

อนุบาล 1 – 3
ประถมศึกษาปีที่ 1
1 ธันวาคม 2566 –  21 มกราคม 2567

สมัครผ่านช่องทางออนไลน์

มัธยมศึกษาปีที่ 1

1 ธันวาคม 2566 –  18 มกราคม 2567

 

สมัครผ่านช่องทางออนไลน์

ประถมศึกษาปีที่ 2 – 6
มัธยมศึกษาปีที่ 2 – 3
รับได้เฉพาะบางแผนการเรียน

ติดต่อสมัครได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อาคารไมเคิลรัว
วันที่ 1 ธันวาคม 2566  – 25 มกราคม 2567

*เวลา 08.30 – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

มัธยมศึกษาปีที่ 4

1 ธันวาคม 2566 –  25 มกราคม 2567

 

สมัครผ่านช่องทางออนไลน์

*หมายเหตุ นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ที่ต้องการจะขึ้นชั้นต่างๆ เหล่านี้
**ไม่ต้องสมัครเข้ามาใหม่

ระเบียบการรับสมัคร

หลักสูตรและระดับชั้น