ประชาสัมพันธ์

เรื่อง มาตรการการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรนา 2019 (Covid-19) จากทางรัฐบาล

ผู้ปกครองสามารถเข้าไปเช็คสิทธิ์ได้ตามลิงก์ด้านล่าง

 
หากท่านใดที่ตรวจสอบไม่พบ
กรุณาโทรแจ้งเบอร์ 032-511233 ในวัน และ เวลาราชการ
Share With: