ประกาศ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

กำหนดการขายหนังสือเรียน
การชำระเงินค่าหนังสือ
การทำบัตรนักเรียนใหม่
การคืนเงินค่าเรียนภาคฤดูร้อน
ประจำปีการศึกษา 2564

ชั้น ป.5 / ป.6 / ม.4 / ม.5 / ม.6
มา
รับหนังสือในวันที่ 3 มิถุนายน 2564 (08.30-15.00 น.)
ชั้น ม.1 / ม.2 / ม.3
มารับหนังสือในวันที่ 4 มิถุนายน 2564 (08.30-15.00 น.)
ชั้น ป.1 / ป.2 / ป.3 / ป.4
มารับหนังสือในวันที่ 5 มิถุนายน 2564 (08.30-15.00 น.)
ชั้นประถม หลักสูตร MSE, EP / ชั้นมัธยมต้นและมัธยมปลาย หลักสูตร EP
มารับหนังสือในวันที่ 5 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. อาคารซาวีโอ
หมายเหตุ
1. นักเรียนที่มีพี่น้อง สามารถมารับหนังสือในวันเดียวกันได้ โดยมาในวันของพี่หรือน้องคนหลัง
2. ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.1 , ม.1 และ ม.4 ไม่ต้องชำระค่าหนังสือเรียน
โรงเรียนจะดำเนินการหักค่าหนังสือเรียนจากค่าเรียนภาคฤดูร้อนที่ได้เก็บไปแล้ว และเงินค่าเรียนภาคฤดูร้อนส่วนที่เหลือหลังหักค่าหนังสือเรียน
ให้ผู้ปกครองนำใบเสร็จรับเงินติดต่อรับเงินคืนได้ ในวันที่ 21 – 30 มิถุนายน 2564 ณ ห้องการเงิน อาคารไมเคิลรัว
(ยกเว้น ชั้น ม.1 MSE จะต้องชำระเงินเพิ่มอีก 782 บาท)
3. ในวันรับหนังสือทางโรงเรียนจะแจกนมโรงเรียนให้กับนักเรียนเก่าระดับชั้น อ.1 – อ.2 ที่หอประชุมอนุบาล และ อ.3 – ป.6 ที่ห้องสมุดประถม

การชำระเงินค่าหนังสือ

ทางโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยได้ทำการเรียกเก็บเงินค่าหนังสือผ่านช่องทางแอพพลิเคชั่น Sa-Les Plus ของโรงเรียน
หรือทางเว็บไซต์ student.hv.ac.th โดยให้ผู้ปกครองเข้าไปชำระเงินตามช่องทางที่สะดวก
ในวันที่ 29 พ.ค. – 1 มิ.ย. 64 เมื่อถึงกำหนดวันก็มารับหนังสือได้เลย

*ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น
http://www.hv.ac.th/sa-les-plus/
*ทางเว็บไซต์
http://student.hv.ac.th/
*ผู้ปกครองนักเรียนใหม่ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าแอพ หรือ ผู้ปกครองที่เปลี่ยนเบอร์ใหม่ ให้เข้าไปกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มนี้ https://forms.gle/waDW9xcunVokYdTx8
(สำหรับเข้าใช้งานแอพพลิเคชั่นไม่ได้เท่านั้น)
**ส่วนท่านที่ไม่สะดวกช่องทางออนไลน์ สามารถจ่ายเป็นเงินสดได้ในวันขายหนังสือค่ะ

การทำบัตรนักเรียนใหม่ (เฉพาะนักเรียนที่ย้ายมาจากโรงเรียนอื่น ชั้น ประถม/มัธยม)

นักเรียนสามารถมาถ่ายรูปทำบัตรที่หอประชุมอนุบาล วันที่ 1 มิ.ย. 64 เวลา 09.00 น – 11.30 น. และ 13.00 – 14.30 น.
ส่วนนักเรียนใหม่ที่ทำบัตรแล้วรับบัตรได้ วันที่ 3 – 4 มิ.ย. 64 ที่ประชาสัมพันธ์อาคารไมเคิลรัว
และวันที่ 5 มิ.ย. 64 ที่บริเวณขายหนังสือ อาคารยอห์นบอสโก
หากมีข้อสงสัยติดต่อครูนที โทร 0865607876

การคืนเงินค่าเรียนภาคฤดูร้อน

โรงเรียนจะจ่ายคืนให้กับผู้ปกครองในวันที่ 21-30 มิ.ย. 64 ให้ผู้ปกครองนำใบเสร็จรับเงินติดต่อรับเงินคืนได้ ณ ห้องการเงิน อาคารไมเคิลรัว
Share With: