รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

ขั้นตอนการชำระเงิน
และลงทะเบียนนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565
(นักเรียนภายนอกและภายใน)

รายชื่อผู้ที่ผ่านคัดเลือกอยู่ด้านล่างของขั้นตอนชำระเงินและลงทะเบียน

รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

Share With: