ประกาศ

เรื่องการเลื่อนเปิดเรียน และ เรียนออนไลน์

สืบเนื่องจากการที่กระทรวงศึกษาธิการมีคำสั่งให้สถานศึกษา 28 จังหวัด
รวมถึง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ เนื่องจากการแพร่ระบาดรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
โรงเรียนหัวหินวิทยาลัยจึงปฏิบัติตามคำสั่งของกระทรวงฯ โดยจะหยุดเรียนตั้งแต่วันที่ 4-31 มกราคม 2564
และจัดการเรียนการสอนออนไลน์ตามที่ได้เคยแจ้งไว้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย
สำหรับนักเรียนคนใดที่ยังไม่ได้เข้าร่วมในกลุ่มเฟสบุ๊ก
ขอให้กดเข้ามาตามลิงก์ที่แนบมานี้ และ กรอกชื่อ นามสกุล รหัสนักเรียนให้เรียบร้อย
เพื่อที่แอดมินจะได้ดำเนินการรับเข้ากลุ่ม โดยตารางสอนใช้ตารางเดิมเหมือนที่เรียนตอนเปิดเทอม
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1
https://www.facebook.com/groups/H.V.Prathom1/
ระดับประถมศึกษาปีที่ 2
https://www.facebook.com/groups/H.V.Prathom2/
ระดับประถมศึกษาปีที่ 3
https://www.facebook.com/groups/H.V.Prathom3/
ระดับประถมศึกษาปีที่ 4
https://www.facebook.com/groups/H.V.Prathom4/
ระดับประถมศึกษาปีที่ 5
https://www.facebook.com/groups/H.V.Prathom5/
ระดับประถมศึกษาปีที่ 6
https://www.facebook.com/groups/H.V.Prathom6/
ระดับมัธมศึกษาปีที่ 1
https://www.facebook.com/groups/H.V.Mathayom1/
ระดับมัธมศึกษาปีที่ 2
https://www.facebook.com/groups/H.V.Mathayom2/
ระดับมัธมศึกษาปีที่ 3
https://www.facebook.com/groups/H.V.Mathayom3/
ระดับมัธมศึกษาปีที่ 4
https://www.facebook.com/groups/H.V.Mathayom4/
ระดับมัธมศึกษาปีที่ 5
https://www.facebook.com/groups/H.V.Mathayom5/
ระดับมัธมศึกษาปีที่ 6
https://www.facebook.com/groups/H.V.Mathayom6/

ประกาศจากแผนก English Program โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

Share With: