ประกาศโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

เรื่อง การเปิดเรียนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

และ

มาตรการป้องกันโควิด 19 ภายในโรงเรียน

ขอความกรุณาผู้ปกครองหรือนักเรียนโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ตอบแบบสำรวจการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงของนักเรียนหัวหินวิทยาลัย
รบกวนตอบตามความจริงด้วยนะคะ เพื่อความปลอดภัยของบุตรหลานของท่านที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้

แบบสำรวจการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง คลิกที่นี่ / Click Here

Share With: