เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2563 คณะครูแผนกอนุบาลทุกท่าน ได้เข้ารับการอบรมเรื่อง

“แนวทางการจัดการเรียนการสอยหลักสูตรวิทยาการคำนวณในเด็กปฐมวัย โดยใช้สื่อหุ่นยนต์ M Tiny”

ณ ห้องประชุมแผนกอนุบาล เพื่อนำมาจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนในภาคเรียนที่ 2 นี้

 

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 คณะครูแผนกอนุบาลทุกท่าน...

โพสต์โดย Anuban Salesian - Hua Hin เมื่อ วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2020
Share With: