ข่าวสมาคมผู้ปกครองและครู และ สมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

วันพุธที่ 16 กันยายน 2563

ทางสมาคมผู้ปกครองและครู, สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย และ สโมสรไลออนส์หัวหิน 310 ดี

ร่วมมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ
นอกจากนั้น ทางสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ยังได้มอบเก้าอี้พลาสติก และ เงินจำนวน 100,000 บาท
ให้กับทางโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย
โดยมีบาทหลวงสมโรจน์ ไชยชนะ อธิการและผู้อำนวยการ เป็นตัวแทนรับมอบ

Share With: