หมวดหมู่: กิจกรรม / Event News

บรรยากาศ การรับเงินช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา จำนวน 2,000 บาท และ การรับเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี (ค่าเครื่องแบบ)

ภาพบรรยากาศ ผู้ปกครองรับเงินช่…