เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

วงโยธวาทิตโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ได้รับเกียรติร่วมบรรเลงเพลงลมหายใจ และ ฤดูที่แตกต่าง

ร่วมกับ นภ พรชำนิ ในงาน Circle of Friends Beach Weekend

ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ณ โรงแรม ไฮแอท รีเจนซี่ หัวหิน

Share With: