ตารางเรียน Online และ On-Site

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6

          เนื่องจากมีการฉลองเทศกาลตรุษจีนในช่วงวันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2565 บางครอบครัวอาจจะมีการรวมญาติเพื่อทำตามประเพณีของคนจีน ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยและป้องกันการแพร่ระบาดในโรงเรียน
 
          ทางโรงเรียนจึงของดการเรียนการสอนแบบ On-Site และจัดการเรียนการสอนแบบ Online ตั้งแต่วันที่ 2 – 9 กุมภาพันธ์ 2565
(ตารางเรียนตามภาพที่แนบมา) และจะเริ่มกลับมาเรียน On-Site ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป
(31 มกราคม และ 1 กุมภาพันธ์ 2565 งดเรียน Online เนื่องในเทศกาลตรุษจีน)
 
          จะมีการตรวจ ATK ให้แก่นักเรียนทุกคนในวันเริ่มเรียน On-Site เพื่อความมั่นใจก่อนเข้าห้องเรียน
 
          ขอขอบคุณในความร่วมมือของผู้ปกครองทุกท่านและขอให้ท่านผู้ปกครองช่วยกันระมัดระวังไม่ให้นักเรียนติดเชื้อ เพื่อความปลอดภัยของทุกคนที่เกี่ยวข้อง
Share With: