ติดต่อโบสถ์ / Contact Church

วัดนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู หัวหิน

St.Theresa of the Child Jesus Hua Hin

คุณพ่อเจ้าวัด: บาทหลวงยอห์น ตามาโย

Parish Priest: Fr. John Tamayo, SDB.

240 ถ.เพชรเกษม อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทร. 032-511329

240 Phet Kasem Rd. Hua-Hin Prachuap Khiri Khan 77110
Tel: 032-511329

Share With: