มาตรการ และ คู่มือปฏิบัติการป้องกัน Covid-19

มาตรการ การกักตัว

ของคณะครู และ นักเรียน โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565

(ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2565)

คู่มือปฏิบัติการป้องกัน Covid-19 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

แนวทางปฏิบัติยกระดับความปลอดภัยมั่นใจสุขอนามัย
ไร้โควิด-19 ระลอกใหม่ในสถานศึกษา

E-book แนวปฏิบัติยกระดับความปลอดภัยมั่นใจสุขอนามัย ไร้โควิด-19 ระลอกใหม่ ในสถานศึกษา (เล่มสีเหลือง มิถุนายน 2564) (eboox.cc)


คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา
ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

คู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุ
รองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา


Share With: