ประกาศโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2563

คริสต์มาสภายในมีกิจกรรมตามเดิมแต่จะเลื่อนจากวันที่ 24 ธ.ค. มาเป็นวันที่ 22 ธ.ค. 63
(โรงเรียนจะปิดเรียนตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 22 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป และจะเปิดเรียนตามปกติวันที่ 4 มกราคม 2564)
Share With: