กำหนดการสอบปลาคภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
แผนการเรียน EP และ MSE (ภาคภาษาอังกฤษ)

 

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6

สอบวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6
สอบวันที่ 3 และ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ตารางสอบสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา

***สำหรับนักเรียน MSE ระดับประถมศึกษา (ห้อง 5) สามารถกลับบ้านได้เวลา 16.00 น.

ตารางสอบสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

Share With: