วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัยจัดพิธี รำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาสุดมิได้

Share With: