กำหนดการพิธีมิสซา / Holy Mass Schedule

กำหนดการพิธีมิสซา

Holy Mass Schedule

วันธรรมดา

วันเสาร์

วันอาทิตย์

06.15 น.

18.20 น.

07.00 น.

09.00 น.

10.30 น.

วัดน้อยบ้านเณร

แทนวันอาทิตย์

ภาษาไทย

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

พิธีมิสซาคริสต์มาส และ ปีใหม่

24 ธันวาคม

25 ธันวาคม

 

1 มกราคม

23.00 น.

09.00 น.

10.30 น.

10.00 น.

ภาษาไทย

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

ภาษาไทย

Holy Mass Schedule

Sunday

09.00 Hrs.

10.30 Hrs.

Thai

English

Christmas and New Year Mass

December 24

December 25

 

January 1

23.00 Hrs.

09.00 Hrs.

10.30 Hrs.

10.00 Hrs.

Thai

Thai

English

Thai

Share With: